V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
loongwang
V2EX  ›  求职

求后端暑期实习。附简历

 •  
 •   loongwang · 2017-03-20 23:23:14 +08:00 · 2348 次点击
  这是一个创建于 2142 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  普通一本计科大三生,请大家指导一下,简历还有哪里不行或有什么缺点,另求暑假实习一份(虽然实力一般。。)

  简历

  8 条回复    2017-03-21 23:18:40 +08:00
  takeoffyoung
      1
  takeoffyoung  
     2017-03-21 08:39:12 +08:00
  lht91225
      2
  lht91225  
     2017-03-21 10:03:08 +08:00
  网易实习内推, https://www.v2ex.com/t/346260
  hillary666
      3
  hillary666  
     2017-03-21 10:21:52 +08:00
  电话打不通?有没有兴趣深入 Linux ?可以加我 qq3381899785
  heqingsb1234
      4
  heqingsb1234  
     2017-03-21 15:00:56 +08:00 via Android
  @hillary666 有 java 岗位吗
  hillary666
      5
  hillary666  
     2017-03-21 16:08:26 +08:00
  @heqingsb1234 我司不招 java 。。。主要是 C++
  loongwang
      6
  loongwang  
  OP
     2017-03-21 23:15:58 +08:00
  @hillary666 刚看到已加 qq
  loongwang
      7
  loongwang  
  OP
     2017-03-21 23:16:43 +08:00
  @takeoffyoun 被拒了😂,可能我实力还不够
  loongwang
      8
  loongwang  
  OP
     2017-03-21 23:18:40 +08:00
  @lht91225 好尴尬今天截止,
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3663 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 03:10 · PVG 11:10 · LAX 19:10 · JFK 22:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.