V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
vingz
V2EX  ›  职场话题

成都有哪些知名互联网公司或其他信息技术公司

 •  
 •   vingz · 2017-03-29 15:54:25 +08:00 · 5184 次点击
  这是一个创建于 2186 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  国内企业或者国外企业都算。

  我在考虑成都的工作机会,寻找可以申请的公司。
  43 条回复    2017-04-03 13:18:26 +08:00
  anianj
      1
  anianj  
     2017-03-29 16:29:10 +08:00
  蚂蚁金服
  script2016
      2
  script2016  
     2017-03-29 16:30:32 +08:00
  安洵信息
  solidsnake
      3
  solidsnake  
     2017-03-29 16:31:57 +08:00 via iPhone
  腾讯
  vingz
      4
  vingz  
  OP
     2017-03-29 16:40:57 +08:00
  @anianj 谢谢,蚂蚁金服在招 java
  vingz
      5
  vingz  
  OP
     2017-03-29 16:42:06 +08:00
  @solidsnake 谢谢,这个没想到,印象里腾讯集中在北京,深圳,上海
  vingz
      6
  vingz  
  OP
     2017-03-29 16:44:15 +08:00
  @script2016 谢谢,看来你是在这家公司了
  Phariel
      7
  Phariel  
     2017-03-29 16:44:58 +08:00
  SAP
  vingz
      8
  vingz  
  OP
     2017-03-29 16:48:29 +08:00
  @Phariel 谢谢,这家外企非常棒
  eamon666
      9
  eamon666  
     2017-03-29 16:55:06 +08:00
  猪熊科技。。当然只是因为名字才记住的
  yongzhong
      10
  yongzhong  
     2017-03-29 16:55:56 +08:00
  育碧成都...
  codeyung
      11
  codeyung  
     2017-03-29 16:57:35 +08:00
  mark 下 看看都有啥~
  vingz
      12
  vingz  
  OP
     2017-03-29 17:00:22 +08:00
  HLT
      13
  HLT  
     2017-03-29 17:12:26 +08:00
  现在成都最知名的就是 打人的 乐曼多 了吧
  sun019
      14
  sun019  
     2017-03-29 17:20:22 +08:00   ❤️ 1
  咕咚运动

  Camera360

  麦客 crm

  N 多知名游戏公司 京东和阿里成都也有一些
  Jface
      15
  Jface  
     2017-03-29 17:33:03 +08:00 via iPhone
  完美世界?
  vingz
      16
  vingz  
  OP
     2017-03-29 17:35:12 +08:00
  @HLT 这个是什么事件?公司 boss 打员工?
  vingz
      17
  vingz  
  OP
     2017-03-29 17:37:53 +08:00   ❤️ 1
  @Jface 完美 有成都的 branch ,没技术岗位
  Jface
      18
  Jface  
     2017-03-29 18:04:54 +08:00 via iPhone
  @vingc723 😂唉 非技术岗更难找啊
  HLT
      19
  HLT  
     2017-03-29 18:05:56 +08:00
  @vingc723 知乎上有
  chiu
      20
  chiu  
     2017-03-29 18:06:45 +08:00 via Android
  王者农药
  vingz
      21
  vingz  
  OP
     2017-03-29 18:07:45 +08:00
  @Jface 你是做设计的?
  Jface
      22
  Jface  
     2017-03-29 18:24:34 +08:00 via iPhone
  @vingc723 😂不是 我是还没毕业的 HR
  crytis
      23
  crytis  
     2017-03-29 19:09:24 +08:00 via iPhone
  喜马拉雅 fm thoughtworks
  vingz
      24
  vingz  
  OP
     2017-03-29 19:35:08 +08:00
  Nuance communication
  Hunterzzzz
      25
  Hunterzzzz  
     2017-03-29 19:41:06 +08:00
  百词斩,还有一家做 pc 软件的,成都正欣德
  solidsnake
      26
  solidsnake  
     2017-03-29 20:07:46 +08:00 via iPhone
  华睿泰
  macroideal
      27
  macroideal  
     2017-03-29 20:11:02 +08:00 via iPhone
  EMC
  华为
  thoughtworks
  vingz
      28
  vingz  
  OP
     2017-03-29 20:12:33 +08:00
  TangMonk
      29
  TangMonk  
     2017-03-29 21:12:55 +08:00 via Android
  zts1993
      30
  zts1993  
     2017-03-29 21:24:06 +08:00
  为什么没人说 京东。。。。
  um1ng
      31
  um1ng  
     2017-03-29 21:32:10 +08:00 via Android
  陌陌 知道创宇 新网银行
  per
      32
  per  
     2017-03-29 22:00:15 +08:00   ❤️ 1
  知道创宇 有意可联系内推
  vingz
      33
  vingz  
  OP
     2017-03-29 22:10:25 +08:00
  @per 谢谢,不过我目前想进大厂,侧重于外企
  vingz
      34
  vingz  
  OP
     2017-03-29 22:10:47 +08:00
  @um1ng
  @TangMonk
  @zts1993
  谢谢回复
  WENLIANG29
      35
  WENLIANG29  
     2017-03-29 22:55:51 +08:00
  好像做 tower 的彩程也在成都吧
  EIlenZe
      36
  EIlenZe  
     2017-03-29 23:05:09 +08:00
  camera360
  品果科技?
  v2pro
      37
  v2pro  
     2017-03-30 00:42:07 +08:00
  陌陌
  Nichole147
      38
  Nichole147  
     2017-03-30 00:46:01 +08:00 via iPhone
  留意一下,方便以后回家发展🌚
  anthozoan77
      39
  anthozoan77  
     2017-03-30 00:50:36 +08:00
  Mark
  flashback313
      40
  flashback313  
     2017-03-30 18:12:01 +08:00
  聚美优品
  hugoqin
      41
  hugoqin  
     2017-03-30 18:18:37 +08:00
  成都应该是除了北上广深杭之后互联网工作机会最多的了.
  京东,腾讯,阿里,华为,聚美等都在成都有不少岗位的
  numberwolf
      42
  numberwolf  
     2017-04-03 11:51:32 +08:00
  新浪微博成都研发中心,主要是客户端方向
  vingz
      43
  vingz  
  OP
     2017-04-03 13:18:26 +08:00
  @numberwolf 谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2493 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 07:26 · PVG 15:26 · LAX 00:26 · JFK 03:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.