V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
green15
V2EX  ›  免费赠送

送一张京东满 200 减 100 的图书优惠券

 •  
 •   green15 · 2017-04-29 23:07:14 +08:00 · 613 次点击
  这是一个创建于 2154 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  一张京东 200-100 的图书券,如果恰好是满减的书籍,最多可达成满 300 减 200。
  想要的书缺货,用不上。留着也是过期浪费( 4 月 30 日),分享啦。
  只有一张,需要的 V 友留邮箱,后面联系。
  代下单,到付。
  第 1 条附言  ·  2017-04-30 15:49:53 +08:00
  优惠卷已用~~~
  10 条回复    2017-04-30 13:13:23 +08:00
  MikeV2EX
      1
  MikeV2EX  
     2017-04-29 23:39:30 +08:00 via iPhone
  MikeV2EX
      2
  MikeV2EX  
     2017-04-29 23:50:15 +08:00 via iPhone
  不是京东自营的书籍可以使用这个券吗
  green15
      3
  green15  
  OP
     2017-04-30 00:01:17 +08:00
  @MikeV2EX
  限品类:仅可购买京东自营图书音像商品
  di94sh
      4
  di94sh  
     2017-04-30 01:05:52 +08:00 via Android
  [email protected] 楼上优先。
  hzwei
      5
  hzwei  
     2017-04-30 02:44:30 +08:00 via Android
  green15
      6
  green15  
  OP
     2017-04-30 11:06:15 +08:00
  @di94sh 书目请发我邮箱
  di94sh
      7
  di94sh  
     2017-04-30 11:17:59 +08:00 via Android
  @green15 谢谢,稍等一下。。
  di94sh
      8
  di94sh  
     2017-04-30 12:13:36 +08:00
  @green15 书目我应经选好了,但是没有收到你的邮件。或者直接在这里留一下你的邮箱。
  green15
      9
  green15  
  OP
     2017-04-30 12:30:19 +08:00
  @di94sh
  邮件有发给你的,请查一下
  BASE64
  bGx3dDIwMTVAb3V0bG9vay5jb20=
  di94sh
      10
  di94sh  
     2017-04-30 13:13:23 +08:00
  @green15 已经发送邮件了,谢谢。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4608 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 02:19 · PVG 10:19 · LAX 19:19 · JFK 22:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.