V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
All
V2EX  ›  问与答

有没有类似QQ远程协助的局域网软件

 •  
 •   All · 2012-05-16 14:04:35 +08:00 · 4715 次点击
  这是一个创建于 3743 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我想把我的笔记本屏幕发送到液晶电视.

  液晶电视连了一个台式主机.

  台机和笔记本通过一个无线路由连接.

  台机和笔记本都是Win7系统,系统自带的远程登录无法实现.
  10 条回复    1970-01-01 08:00:00 +08:00
  manhere
      1
  manhere  
     2012-05-16 14:21:54 +08:00
  装个VNC或者灰鸽子 哈
  xt1127
      2
  xt1127  
     2012-05-16 14:24:13 +08:00
  teamviewer 但需要联网
  shiweifu
      3
  shiweifu  
     2012-05-16 14:24:23 +08:00
  radmin?
  shendancan
      4
  shendancan  
     2012-05-16 14:26:10 +08:00
  feiQ
  kojp
      5
  kojp  
     2012-05-16 14:47:43 +08:00   ❤️ 1
  如果晕倒死~~~而且是7的话。有款软件,非常合适~~~

  “无界鼠标”
  klx1204
      6
  klx1204  
     2012-05-16 17:24:15 +08:00
  有个join.me不错
  mozartgho
      7
  mozartgho  
     2012-05-16 17:27:33 +08:00
  RealVNC
  flyingnn
      8
  flyingnn  
     2012-05-16 18:50:00 +08:00
  VNC+1
  All
      9
  All  
  OP
     2012-05-17 12:18:47 +08:00
  最后还是这个无界鼠标最合适

  @kojp
  @flyingnn
  @mozartgho
  @klx1204
  @shendancan ... 谢谢大家了
  sophy
      10
  sophy  
     2012-05-17 12:22:05 +08:00
  堕入牛毛
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1129 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 21:54 · PVG 05:54 · LAX 14:54 · JFK 17:54
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.