V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
hanyu5166
V2EX  ›  求职

[求职] Python / web 前端 | 开发

 •  
 •   hanyu5166 · 2017-06-20 16:09:17 +08:00 · 2539 次点击
  这是一个创建于 2058 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2017-06-20 21:37:16 +08:00
  我还没想好怎么写内容呢;此主题可能是系统在一定时间内自动发布的。又不能删除!,后续重新发布信息。
  11 条回复    2017-09-05 18:50:32 +08:00
  qihboy
      1
  qihboy  
     2017-06-20 20:04:24 +08:00
  黑人问号脸
  wellsc
      2
  wellsc  
     2017-06-20 20:54:24 +08:00 via iPad
  卖萌嘛?
  blanu
      3
  blanu  
     2017-06-21 18:09:14 +08:00
  此主题可能是系统在一定时间内自动发布的……
  LZ 电脑已经产生人工智能,能够自动帮主人求职了吗?。。。
  jiangzubin
      4
  jiangzubin  
     2017-06-21 18:31:14 +08:00
  ddj37h
      5
  ddj37h  
     2017-06-22 09:22:59 +08:00
  请发送简历至 xun.li@ds365.com
  viviyo
      6
  viviyo  
     2017-06-26 16:21:08 +08:00
  pls send ur CV to wei.ye @ kaoputou. com
  dannyhu
      7
  dannyhu  
     2017-07-24 13:32:59 +08:00
  啧啧哒 danny.hu@fuwo.com
  上海爱福窝云技术有限公司
  ladyxiao
      8
  ladyxiao  
     2017-08-29 18:56:33 +08:00
  所以楼楼还在看不? [email protected]
  hanyu5166
      9
  hanyu5166  
  OP
     2017-09-03 13:48:52 +08:00
  @ladyxiao 你们是网易在招人?
  ladyxiao
      10
  ladyxiao  
     2017-09-04 11:10:11 +08:00 via iPhone
  @hanyu5166 是的,可以把简历甩过来!
  hanyu5166
      11
  hanyu5166  
  OP
     2017-09-05 18:50:32 +08:00
  @ladyxiao 你们网易招人对学历有要求没?招新人不?
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3929 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 05:13 · PVG 13:13 · LAX 21:13 · JFK 00:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.