V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Pore
V2EX  ›  二手交易

Office 365 订阅 70 元一个

 •  1
   
 •   Pore · 2017-07-20 16:27:21 +08:00 · 545 次点击
  这是一个创建于 2082 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  Office 365 订阅,可在 Windows/Mac/Smart Phone 上安装共三份拷贝。
  闲鱼#http://a.p6ff.com/F.XW98I

  2017/07/20 过期
  8 条回复    2017-07-21 16:46:23 +08:00
  Pore
      1
  Pore  
  OP
     2017-07-20 16:30:41 +08:00
  我在闲鱼卖·office 365 中国 家庭版 一年 共享 一位#来闲鱼,发现更多闲置超值好物#http://a.p6ff.com/F.X2CqI
  Pore
      2
  Pore  
  OP
     2017-07-20 16:42:42 +08:00
  https://cl.ly/ldaj 请扫二维码,上面链接有问题。。。。
  7anshuai
      3
  7anshuai  
     2017-07-20 18:09:49 +08:00
  出掉了吗?
  Pore
      4
  Pore  
  OP
     2017-07-21 14:23:07 +08:00 via iPhone
  @7anshuai 还没有,还有两个空位
  oska874
      5
  oska874  
     2017-07-21 14:47:04 +08:00
  “ 2017/07/20 过期”
  今天已经过期了吧
  7anshuai
      6
  7anshuai  
     2017-07-21 15:09:22 +08:00
  @Pore 想收一个,二维码昨天就扫不了
  Pore
      7
  Pore  
  OP
     2017-07-21 16:45:50 +08:00 via iPhone
  @7anshuai 写错了,2018/07/20 过期。我看看咸鱼,
  Pore
      8
  Pore  
  OP
     2017-07-21 16:46:23 +08:00 via iPhone
  [我在闲鱼卖·office 365 中国 家庭版 一年 共享 一位] ,点击链接再选择浏览器打开 http://c.b1yt.com/h.NFBiMN?cv=lXgi0b4Kn0I,或复制这条信息¥ lXgi0b4Kn0I ¥后打开👉闲鱼或手机淘宝👈
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2515 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 11:51 · PVG 19:51 · LAX 04:51 · JFK 07:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.