V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
• 换工作是一件经过深思熟虑的严肃事情
• 频繁换工作是 loser 做的事情
• 公司应该提供给员工尽可能好的条件
• 这里不欢迎苦大仇深的公司
• 原则上这里不欢迎猎头发帖,除非是懂技术的猎头
• 如果你自己从来没有从期权上赚过钱,就不要在招聘时强调期权
• 招聘时请尽量给出薪酬范围
• 求职时请附上自己的薪酬要求
• 说话前经过足够的思考是好习惯
• 上传一个有意义的头像会更体现你们公司的品牌和诚意
• 请不要在 1 天的时间内在酷工作节点发布超过 3 个主题
• 请不要在不同节点下发布内容相同的主题
jiangzubin
V2EX  ›  酷工作

[北京] 工程师找工作/内推 交流微信群 02

 •  
 •   jiangzubin · 2017-10-09 15:08:28 +08:00 · 3930 次点击
  这是一个创建于 1771 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  第 1 条附言  ·  2017-10-10 17:59:13 +08:00
  加群主微信:jiangzubin2011

  备注:加群
  23 条回复    2017-10-11 12:04:16 +08:00
  vulgur
      1
  vulgur  
     2017-10-09 15:41:59 +08:00
  哈哈哈,我在群头像的正中间
  jiangzubin
      2
  jiangzubin  
  OP
     2017-10-09 16:04:38 +08:00
  @vulgur 嘿嘿
  shuangguanQuail
      3
  shuangguanQuail  
     2017-10-09 20:47:58 +08:00
  群聊人数已经超过 100 人了,求拉一个 tencenttabar,谢谢
  1runningbird
      4
  1runningbird  
     2017-10-09 21:10:40 +08:00 via Android
  @shuangguanQuail 牛呀,腾讯他爸。😀😀
  dreamriver
      5
  dreamriver  
     2017-10-09 22:24:35 +08:00
  同求拉一个,xiaobai2009_2015
  多谢
  wintercoder
      6
  wintercoder  
     2017-10-09 23:32:21 +08:00
  求啦一个 我来招人的 acm_xiaoguang
  flyfire
      7
  flyfire  
     2017-10-10 07:23:32 +08:00 via Android
  同求一个,Solarex
  yanjunjie
      8
  yanjunjie  
     2017-10-10 09:44:32 +08:00
  求拉 yanjunjievip
  MeetU
      9
  MeetU  
     2017-10-10 09:52:36 +08:00
  拉一下,感谢!微信:csj235
  lingandlan
      10
  lingandlan  
     2017-10-10 10:08:21 +08:00
  求拉 微信:zhangsifudd
  Fuxiang
      11
  Fuxiang  
     2017-10-10 10:35:04 +08:00 via iPhone
  求拉 dfx545 感谢感谢
  jujusheng
      12
  jujusheng  
     2017-10-10 11:03:02 +08:00
  求拉 jiajusheng007
  heyrebeccaz
      13
  heyrebeccaz  
     2017-10-10 11:11:52 +08:00
  heyrebeccaz 求拉 谢谢
  SunoAries
      14
  SunoAries  
     2017-10-10 12:57:18 +08:00
  求拉 live_drama
  bubue
      15
  bubue  
     2017-10-10 13:52:27 +08:00
  求拉 SqlServer2008R2
  jingzhilehuakai
      16
  jingzhilehuakai  
     2017-10-10 14:07:47 +08:00
  求拉 wj_jingzhilehuakai
  chippai
      17
  chippai  
     2017-10-10 15:40:53 +08:00
  求拉 wh8009
  weixy0725
      18
  weixy0725  
     2017-10-10 16:25:01 +08:00
  weixyweixy 求拉 谢谢~
  Douglee
      19
  Douglee  
     2017-10-10 16:56:50 +08:00
  ldm_1989
  求拉 谢谢~
  iamzhuyi
      20
  iamzhuyi  
     2017-10-10 17:15:20 +08:00
  13352429152 求拉 谢谢~
  jiangzubin
      21
  jiangzubin  
  OP
     2017-10-10 17:56:53 +08:00
  加微信 jiangzubin2011 群主帮忙拉
  ckckgyf
      22
  ckckgyf  
     2017-10-11 11:39:06 +08:00
  微信:13117159846 求拉谢谢
  razor1895
      23
  razor1895  
     2017-10-11 12:04:16 +08:00
  微信 Eternity_Yn 求拉 谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2783 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 29ms · UTC 13:20 · PVG 21:20 · LAX 06:20 · JFK 09:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.