V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
1722332572
V2EX  ›  TensorFlow

我在 B 站学习深度学习(生动形象,跃然纸上)

 •  
 •   1722332572 · 2017-11-26 18:58:18 +08:00 · 3236 次点击
  这是一个创建于 1521 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我在 B 站学习深度学习(生动形象,跃然纸上)

  视频地址: https://www.bilibili.com/video/av16577449/

  更多深度学习资源: http://tensorflow123.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99

  4 条回复    2017-11-30 14:34:01 +08:00
  misaka19000
      1
  misaka19000  
     2017-11-27 00:27:21 +08:00 via Android
  这个是楼主自己翻译的吗
  but0n
      2
  but0n  
     2017-11-27 00:43:19 +08:00 via iPhone
  @misaka19000 很明显是官翻
  misaka19000
      3
  misaka19000  
     2017-11-27 09:10:20 +08:00 via Android
  @but0n 请问你头像是什么啊?
  qiuyk
      4
  qiuyk  
     2017-11-30 14:34:01 +08:00
  @misaka19000 声之形吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1086 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 22:20 · PVG 06:20 · LAX 14:20 · JFK 17:20
  ♥ Do have faith in what you're doing.