V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
microyu
V2EX  ›  分享发现

薅羊毛 最高可以抽 2000

 •  
 •   microyu · 2017-12-30 00:07:25 +08:00 via Android · 11396 次点击
  这是一个创建于 1207 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  银联云闪付的福利,可以抽到 20,100,500 和 2000

  三人成团,抽回家盘缠 https://wallet.95516.com/s/wl/webV2/activity/group/html/shareIndex.html?r=MTM1OTc4OTYzNjM%3D&code=srct&channel=7

  115 条回复    2017-12-31 21:19:36 +08:00
  1  2  
  bigbenniu
      102
  bigbenniu   2017-12-30 23:32:45 +08:00 via iPhone
  lv_v
      103
  lv_v   2017-12-30 23:34:56 +08:00
  cigarzh
      104
  cigarzh   2017-12-31 00:10:49 +08:00 via iPhone
  求求你们绑张卡吧…
  guzzhao
      105
  guzzhao   2017-12-31 00:14:43 +08:00 via Android
  co3site
      108
  co3site   2017-12-31 00:46:07 +08:00 via Android
  hanqi7012
      109
  hanqi7012   2017-12-31 01:19:16 +08:00 via Android
  lkjkkk
      111
  lkjkkk   2017-12-31 08:25:03 +08:00 via iPhone
  dlllcs
      112
  dlllcs   2017-12-31 13:56:58 +08:00
  没人发现 base64 里是你的手机号码么?

  @Livid 隐私泄露要不要打码下,哈哈
  dlllcs
      113
  dlllcs   2017-12-31 13:57:51 +08:00
  比如楼上的[email protected]

  156xxxx5852
  hanflang
      114
  hanflang   2017-12-31 14:11:16 +08:00 via Android
  alphabet666
      115
  alphabet666   2017-12-31 21:19:36 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3498 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 08:05 · PVG 16:05 · LAX 01:05 · JFK 04:05
  ♥ Do have faith in what you're doing.