V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
C0dEr
V2EX  ›  macOS

霹雳网桥

 •  
 •   C0dEr · 2018-01-29 17:55:21 +08:00 · 11366 次点击
  这是一个创建于 1451 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我的天
  7 条回复    2018-01-30 09:41:08 +08:00
  strongcoder
      1
  strongcoder  
     2018-01-29 17:58:47 +08:00
  刚更新?
  tunzao
      2
  tunzao  
     2018-01-29 18:09:33 +08:00
  是雷雳
  tianlang1989
      3
  tianlang1989  
     2018-01-29 18:38:32 +08:00
  因崔思婷
  Macbooker
      4
  Macbooker  
     2018-01-29 18:43:04 +08:00
  前段时间的访达热点没赶上,现在再发会被骂,楼主那个气啊,终于找到一个 thunderbolt 发了出来,还写错了。
  cchange
      5
  cchange  
     2018-01-30 07:33:03 +08:00 via iPhone
  这翻译 简直了
  bzq2810
      6
  bzq2810  
     2018-01-30 07:48:16 +08:00 via iPhone
  这个应该可以重命名
  tagtag
      7
  tagtag  
     2018-01-30 09:41:08 +08:00
  很容易看成霹雳,但是是雷雳
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4389 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 06:07 · PVG 14:07 · LAX 22:07 · JFK 01:07
  ♥ Do have faith in what you're doing.