V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
Fuzz
V2EX  ›  全球工单系统

美团 app 工程师解释下

 •  
 •   Fuzz · 2018-04-27 19:53:19 +08:00 · 1938 次点击
  这是一个创建于 1361 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  华为荣耀 4C 装美团 APP 自动无限重启? 害我昨天刷机了。装别的 APP 就正常。

  2 条回复    2018-04-29 17:50:17 +08:00
  dongqw
      1
  dongqw  
     2018-04-27 23:28:19 +08:00
  最新的客户端吗?
  Fuzz
      2
  Fuzz  
  OP
     2018-04-29 17:50:17 +08:00
  @dongqw
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4444 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 02:32 · PVG 10:32 · LAX 18:32 · JFK 21:32
  ♥ Do have faith in what you're doing.