V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lyric
V2EX  ›  二手交易

想询个价, 2017 年 6 月购入的 iPad Pro 12.9 英寸 256MB Wi-Fi 版有没有人愿意买

 •  
 •   lyric · 2018-05-30 20:09:01 +08:00 · 703 次点击
  这是一个创建于 1539 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  港行。
  当时买来是为了用来画画的,所以非常新,包装盒都在。
  第 1 条附言  ·  2018-05-31 10:54:54 +08:00
  由于 iPad 上没法运行虚拟机,所以我打算不卖了....
  14 条回复    2018-05-31 14:12:08 +08:00
  zetary
      1
  zetary  
     2018-05-30 20:11:40 +08:00 via iPhone
  有个同款帮顶…我连包装都不在了
  lyric
      2
  lyric  
  OP
     2018-05-30 20:12:18 +08:00
  @zetary 😂.... 包装盒还是很有用的。
  Quanyu
      3
  Quanyu  
     2018-05-30 20:34:50 +08:00 via Android
  买不起帮顶(´・_・`)
  zetary
      4
  zetary  
     2018-05-30 20:38:05 +08:00 via iPhone
  @lyric 就保修吧…我电子产品好像都没保修过
  maweihao999
      5
  maweihao999  
     2018-05-30 20:57:36 +08:00
  MB?
  lifechan
      6
  lifechan  
     2018-05-30 22:00:45 +08:00
  不知道啥價,想知道這尺寸攜帶不方便吧
  dangbiao1991
      7
  dangbiao1991  
     2018-05-30 23:36:48 +08:00
  256MB ?
  lby876176278
      8
  lby876176278  
     2018-05-31 00:05:32 +08:00 via Android
  有笔和键盘么?什么颜色的?
  lby876176278
      9
  lby876176278  
     2018-05-31 00:13:27 +08:00 via Android
  处理器是什么啊
  bes1355
      10
  bes1355  
     2018-05-31 00:16:05 +08:00
  MB?...
  martint028
      11
  martint028  
     2018-05-31 09:40:25 +08:00
  应该是 NB
  lyric
      12
  lyric  
  OP
     2018-05-31 10:55:10 +08:00
  2owe
      13
  2owe  
     2018-05-31 11:33:43 +08:00
  纯好奇。。为啥不能运行虚拟机反而不卖了?
  ongfei211
      14
  ongfei211  
     2018-05-31 14:12:08 +08:00
  纯好奇。。要运行什么虚拟机做什么用反而不卖了?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4279 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 46ms · UTC 08:28 · PVG 16:28 · LAX 01:28 · JFK 04:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.