V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sunqixiaoxixi
V2EX  ›  求职

地主家还招不招长工?玩 js 的那种

 •  1
   
 •   sunqixiaoxixi · 2018-05-30 21:58:32 +08:00 · 2432 次点击
  这是一个创建于 1644 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  接受的工作地点:北京,成都

  工作经验:2 年

  税前薪资期望:北京 20k 成都 15k

  加入创业团队两年,温饱还是得靠外包,遭不住。

  技能点:three.js canvas react node

  做网站,做数据可视化,做大屏,做 web 三维场景

  备注:文学学士

  12 条回复    2018-06-03 23:14:53 +08:00
  vebuqi
      1
  vebuqi  
     2018-05-31 05:53:45 +08:00
  招!坐标北京望京,招前端、Node 相关
  来份简历? dmVidXFpQDE2My5jb20= (base64)
  shuizhengqi
      2
  shuizhengqi  
     2018-05-31 09:54:10 +08:00
  成都两年 15,感觉悬呢
  Trent
      3
  Trent  
     2018-05-31 10:06:07 +08:00
  @shuizhengqi 说句老实话,百词斩应届都能给到 15.......
  shuizhengqi
      4
  shuizhengqi  
     2018-05-31 10:10:11 +08:00
  @Trent 666,很强势
  pannz
      5
  pannz  
     2018-05-31 15:55:16 +08:00
  招!坐标北京融科资讯中心
  邮箱: emhpZmFuLnBhbkBncmFidGF4aS5jb20=
  cbangchen007
      6
  cbangchen007  
     2018-05-31 16:19:33 +08:00
  @Trent 很秀咯
  muxixi
      7
  muxixi  
     2018-05-31 17:41:02 +08:00
  招!坐标北京五道口
  邮箱: emhlbnl1QHl1bnNoYW4ubmV0LmNu
  madper
      8
  madper  
     2018-05-31 19:17:13 +08:00
  简历给我吧, 急缺, 今天给我, 明天面试, 成功的话下周一就能上岗: Y2hlbmdqdW4ueGllQGlwZnNiaXQuY29tCg==
  madper
      9
  madper  
     2018-05-31 19:17:24 +08:00
  坐标北京王静.
  madper
      10
  madper  
     2018-05-31 19:17:35 +08:00
  坐标北京望京..
  SophiaPeng
      11
  SophiaPeng  
     2018-06-01 02:03:37 +08:00 via Android
  @Trent 老哥。又看到你了,百词斩暑期的简历你看了吗😊
  cynics
      12
  cynics  
     2018-06-03 23:14:53 +08:00
  招,来份简历 enBob3VAaXBmc2JpdC5pbwo=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1206 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 296ms · UTC 21:00 · PVG 05:00 · LAX 13:00 · JFK 16:00
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.