V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
kaiseryang
V2EX  ›  二手交易

收一台 iPad mini

 •  
 •   kaiseryang · 2018-06-16 00:29:13 +08:00 via Android · 551 次点击
  这是一个创建于 1514 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  8 条回复    2018-06-17 22:44:45 +08:00
  kaiseryang
      1
  kaiseryang  
  OP
     2018-06-16 00:36:41 +08:00 via Android
  想出的带价格留言吧
  agone
      2
  agone  
     2018-06-16 02:30:00 +08:00 via iPhone
  你出什么价格
  dissvm
      3
  dissvm  
     2018-06-16 09:22:16 +08:00 via iPhone
  什么版本?有意
  ls2110609
      4
  ls2110609  
     2018-06-16 10:21:03 +08:00
  kaiseryang
      5
  kaiseryang  
  OP
     2018-06-16 10:40:00 +08:00
  @ls2110609 存储呢
  kaiseryang
      6
  kaiseryang  
  OP
     2018-06-16 10:40:24 +08:00
  @dissvm mini4
  ls2110609
      7
  ls2110609  
     2018-06-17 10:48:01 +08:00
  17chai
      8
  17chai  
     2018-06-17 22:44:45 +08:00
  mini 1 插卡版 600
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4461 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 06:22 · PVG 14:22 · LAX 23:22 · JFK 02:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.