V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
dissvm
V2EX  ›  二手交易

迫于没平板用,收个 iPad

 •  
 •   dissvm · 2018-07-28 12:32:18 +08:00 via Android · 968 次点击
  这是一个创建于 1646 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  原来的 mini 躺尸,急需一台 iPad。有出的 v 友吗? 64:aGF6YWljZQ==

  12 条回复    2018-07-29 17:56:32 +08:00
  dissvm
      1
  dissvm  
  OP
     2018-07-28 12:41:02 +08:00 via iPhone
  64 是 v 信
  WenjieYe
      2
  WenjieYe  
     2018-07-28 13:27:02 +08:00
  iPad Air 2 16G 金色 港版 单机 1200 要不?
  WenjieYe
      3
  WenjieYe  
     2018-07-28 14:06:52 +08:00 via iPhone
  无任何划痕 可充新 赠送个壳子
  OldA
      4
  OldA  
     2018-07-28 15:48:31 +08:00 via iPhone
  @WenjieYe

  1050 秒了,顺丰到付秒确认
  dissvm
      5
  dissvm  
  OP
     2018-07-28 16:16:50 +08:00 via Android
  @WenjieYe 16 小了点,谢谢啦
  Junghh
      6
  Junghh  
     2018-07-28 17:43:47 +08:00
  #3 1080 jzh1895
  kingcos
      7
  kingcos  
     2018-07-28 18:15:10 +08:00 via iPhone
  楼上某位,怎么啥都是秒了
  dissvm
      8
  dissvm  
  OP
     2018-07-28 18:18:36 +08:00 via iPhone
  @OldA 看来这位老哥专业 v 站回收♻️
  gangsta
      9
  gangsta  
     2018-07-29 11:45:12 +08:00 via iPhone
  @WenjieYe 出了么?
  WenjieYe
      10
  WenjieYe  
     2018-07-29 17:02:44 +08:00 via iPhone
  @gangsta 还没
  Junghh
      11
  Junghh  
     2018-07-29 17:24:35 +08:00
  @gangsta #9 已收~
  dissvm
      12
  dissvm  
  OP
     2018-07-29 17:56:32 +08:00 via iPhone
  2.8k 收了两个 ipad5.还在保,谢谢 v 友
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3620 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 02:53 · PVG 10:53 · LAX 18:53 · JFK 21:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.