V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
logic77
V2EX  ›  深圳

找工作啦! 23 岁

 •  
 •   logic77 · 2018-08-13 14:31:32 +08:00 via Android · 3802 次点击
  这是一个创建于 1202 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  两年经验,以前在西安,最近来深圳想找一家比较稳定的,有前途的公司一直做下去。
  14 条回复    2018-09-19 15:47:21 +08:00
  yiyuzhou
      1
  yiyuzhou   2018-08-13 16:59:12 +08:00
  大兄弟 以你的能力完全可以去东莞啊,为毛还去深圳?屈才啊
  alangz
      2
  alangz   2018-08-13 19:11:45 +08:00
  年轻就是好
  jsrc
      3
  jsrc   2018-08-13 22:03:18 +08:00
  围观
  qipan0321
      4
  qipan0321   2018-08-14 12:37:40 +08:00 via iPhone
  什么工作只要报年龄就有老板收的?是那个还是那个呢
  logic77
      5
  logic77   2018-08-15 00:03:03 +08:00 via Android
  2 年测试,基本的都会,会性能,会一点自动化
  mogami18
      6
  mogami18   2018-08-15 18:51:13 +08:00
  同 23 岁,半年前刚刚找到工作
  xpnous
      7
  xpnous   2018-08-16 09:58:34 +08:00
  在这里找工作?也得发个会什么做过什么东西的吧?
  NI3TECH
      8
  NI3TECH   2018-08-17 01:30:04 +08:00
  围观
  curiosity1901
      9
  curiosity1901   2018-08-21 20:18:44 +08:00 via Android
  可以去深圳三合人才市场碰碰运气
  Autonomous
      10
  Autonomous   2018-08-24 20:35:41 +08:00
  @curiosity1901 错了,是三和人才市场,说明名字人家找不到可是要负责任的
  583376938
      11
  583376938   2018-09-01 01:49:01 +08:00 via iPhone
  @yiyuzhou 你真的是人才
  atomicVT
      12
  atomicVT   2018-09-05 13:49:49 +08:00
  我 21 岁就开始工作了,现在 22 岁,已经是人老珠黄了
  xiaochuan1993
      13
  xiaochuan1993   2018-09-09 14:32:08 +08:00   ❤️ 1
  我们公司最近在招小游戏研发,有兴趣加 V xindongdeguanggao
  Dori
      14
  Dori   2018-09-19 15:47:21 +08:00
  @atomicVT 同工作一年,下个月过 22 岁生日。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1069 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 19:48 · PVG 03:48 · LAX 11:48 · JFK 14:48
  ♥ Do have faith in what you're doing.