V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
jasonMakarov
V2EX  ›  程序员

打算搞一个应用数学微信群,方便资料共享和数学交流。可以扔个微信哦

 •  
 •   jasonMakarov · 2018-08-22 13:54:12 +08:00 · 3730 次点击
  这是一个创建于 1499 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 条回复    2018-08-23 08:01:50 +08:00
  shenqi
      1
  shenqi  
     2018-08-22 14:19:28 +08:00
  有意。重新学习数学。
  VVVVVEX
      2
  VVVVVEX  
     2018-08-22 14:22:24 +08:00
  发二维码吧
  laosiji01
      3
  laosiji01  
     2018-08-22 14:33:22 +08:00
  来个二维码
  ekoeko
      4
  ekoeko  
     2018-08-22 14:36:46 +08:00
  在这里发微信不太好吧,给个二维码。

  最近再看算法,有好多数学知识都忘了,刚好进来交流下。
  ljspython
      5
  ljspython  
     2018-08-22 14:37:57 +08:00
  来个二维码吧
  Or2
      6
  Or2  
     2018-08-22 14:59:31 +08:00
  赶紧啊!
  woaihao520
      7
  woaihao520  
     2018-08-22 16:21:15 +08:00
  muff_cabbage
  3rdFaust
      8
  3rdFaust  
     2018-08-22 16:27:01 +08:00
  好啊 好啊 发个二维码嘛
  YvesX
      9
  YvesX  
     2018-08-22 16:28:44 +08:00
  我永远喜欢数学.jpg
  changhe626
      10
  changhe626  
     2018-08-22 16:29:25 +08:00
  cheese
      11
  cheese  
     2018-08-22 16:53:41 +08:00
  学习群,放资料,广告什么的,真的是 QQ 比较方便
  layfones
      12
  layfones  
     2018-08-22 17:38:18 +08:00 via Android
  同上,要分享一些资料的话,QQ 群方便太多了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1412 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 18:05 · PVG 02:05 · LAX 11:05 · JFK 14:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.