V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
pghxif
V2EX  ›  求职

猪厂面试回复的是不是都很慢啊?

 •  
 •   pghxif · 2018-08-31 09:46:57 +08:00 via Android · 3157 次点击
  这是一个创建于 2153 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上周一去游戏部面测试开发岗,四轮技术面,感觉还不错,就回去等消息了。 然后到昨天才收到消息,hr 说抱歉没过,就没有其他消息了,连没通过的原因也不知道~ 唉...

  10 条回复    2018-08-31 19:23:54 +08:00
  xiaoyang7545
      1
  xiaoyang7545  
     2018-08-31 09:54:36 +08:00
  不错了还通知没过,有的公司还得自己去问才说。
  shallyy
      2
  shallyy  
     2018-08-31 09:56:31 +08:00
  正常, 我上次等一个 offer 等了 20 来天, 不要把希望寄托在一家公司上
  coffeSlider
      3
  coffeSlider  
     2018-08-31 09:57:04 +08:00 via Android
  这还慢啊?
  zmj1316
      4
  zmj1316  
     2018-08-31 09:58:11 +08:00 via Android
  校招吧,人多所以筛的慢
  wadjj
      5
  wadjj  
     2018-08-31 10:00:31 +08:00 via iPhone
  有通知就不错,说原因不太现实
  huaseven
      6
  huaseven  
     2018-08-31 10:11:47 +08:00 via iPhone
  猪场不要 鹅厂要 aHVhc2V2ZW5AMTYzLmNvbQ==
  pghxif
      7
  pghxif  
  OP
     2018-08-31 15:59:18 +08:00 via Android
  @xiaoyang7545 我也是追着 hr 问了三次才理我
  pghxif
      8
  pghxif  
  OP
     2018-08-31 16:00:07 +08:00 via Android
  @zmj1316 是社招😣
  xiaoyang7545
      9
  xiaoyang7545  
     2018-08-31 16:24:34 +08:00
  @huaseven 鹅厂发了一个猪厂的邮箱?
  huaseven
      10
  huaseven  
     2018-08-31 19:23:54 +08:00 via iPhone
  @xiaoyang7545 哈哈 习惯用网易邮箱了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   3023 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 11:59 · PVG 19:59 · LAX 04:59 · JFK 07:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.