V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
519718366
V2EX  ›  程序员

今天过节,提供个自己做的图片素材^-^

 •  
 •   519718366 · 2018-10-24 13:35:44 +08:00 · 1762 次点击
  这是一个创建于 1136 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1024

  词图是用 https://wordart.com/
  微博有水印...

  原始素材可以在这个网上取得

  https://wordart.com/c2pvig9umkan/word-art%2010

  8 条回复    2018-10-24 17:37:07 +08:00
  xiaoxinshiwo
      1
  xiaoxinshiwo  
     2018-10-24 13:48:18 +08:00
  怎么下载啊?
  niaobulashi
      2
  niaobulashi  
     2018-10-24 13:54:21 +08:00
  有丶意思
  519718366
      3
  519718366  
  OP
     2018-10-24 13:59:07 +08:00
  。。。。截个图?!
  yutian621
      4
  yutian621  
     2018-10-24 14:41:59 +08:00
  中文怎么做的?我输入中文后显示是乱码
  519718366
      5
  519718366  
  OP
     2018-10-24 15:17:56 +08:00
  @yutian621 我是导入了自己的中文字体文件
  制作页面,下面有 style,font, image 什么的,font 里可以自定义字体文件的,预定义里有个 什么 chinese 的,可以支持一些中文,但是貌似不全,所以,我导入里自己下的字体文件
  Heanes
      6
  Heanes  
     2018-10-24 16:44:41 +08:00
  有点意思
  yutian621
      7
  yutian621  
     2018-10-24 16:51:30 +08:00
  @519718366 懂了,谢谢!
  aaronysj
      8
  aaronysj  
     2018-10-24 17:37:07 +08:00
  好酷
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2344 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 14:00 · PVG 22:00 · LAX 06:00 · JFK 09:00
  ♥ Do have faith in what you're doing.