V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
JeromeStar
V2EX  ›  二手交易

出一个 12.9 寸 32G iPad Pro,去年购于美国,正常使用成色,一切正常, 2200

 •  
 •   JeromeStar · 2018-11-08 13:36:10 +08:00 · 878 次点击
  这是一个创建于 1661 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2018-11-08 16:35:26 +08:00
  补充一些信息:无拆无修,白色的,一直带壳子和膜,99 新成色
  联系方式:企鹅 MTI2NDIzMTkxNg==
  晚上我挂闲鱼,更新一些图片和视频
  第 2 条附言  ·  2018-11-10 18:06:45 +08:00
  已出
  11 条回复    2018-11-08 16:37:23 +08:00
  soul1899
      1
  soul1899  
     2018-11-08 13:57:11 +08:00 via iPhone
  是二代么,是的话收了
  dennyG
      2
  dennyG  
     2018-11-08 13:57:51 +08:00 via iPhone
  不知道是黑色的吗?有意
  nicecbk
      3
  nicecbk  
     2018-11-08 14:00:26 +08:00 via iPhone
  内存大点就好了
  dennyG
      4
  dennyG  
     2018-11-08 14:02:08 +08:00 via iPhone
  马化腾 MzEwMTE2MTQ2NQ==
  JeromeStar
      5
  JeromeStar  
  OP
     2018-11-08 14:15:18 +08:00
  @soul1899
  @dennyG 第一代哈,银色的
  Nxdvd
      6
  Nxdvd  
     2018-11-08 14:17:08 +08:00
  WX: nxallen
  mynamesz666
      7
  mynamesz666  
     2018-11-08 15:01:22 +08:00
  有图片吗?无拆无修的话有意。
  jssyxzy
      8
  jssyxzy  
     2018-11-08 15:11:57 +08:00
  怎么联系?
  v2xeuser
      9
  v2xeuser  
     2018-11-08 15:17:46 +08:00
  @jssyxzy #8
  @mynamesz666 #7
  @dennyG #2
  同款国行带原装键盘 2500 要么?
  nicecbk
      10
  nicecbk  
     2018-11-08 16:05:13 +08:00
  @v2xeuser 有没有 256G 的啊
  JeromeStar
      11
  JeromeStar  
  OP
     2018-11-08 16:37:23 +08:00
  @mynamesz666
  @jssyxzy 无拆无修,成色没问题哈,可以加企鹅 MTI2NDIzMTkxNg==
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2456 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 03:09 · PVG 11:09 · LAX 20:09 · JFK 23:09
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.