V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
ZhaoMiing
V2EX  ›  二手交易

慢出 kindle Paper White3

 •  
 •   ZhaoMiing · 2018-11-20 00:43:37 +08:00 via iPhone · 668 次点击
  这是一个创建于 1662 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  520¥,杭州面交,正常使用痕迹。

  第 1 条附言  ·  2018-11-20 10:35:23 +08:00
  wx: treaz_ 请注明 v2ex
  6 条回复    2018-11-20 11:07:18 +08:00
  dlsflh
      1
  dlsflh  
     2018-11-20 02:31:16 +08:00 via Android
  考虑出南京吗?
  yuan7712
      2
  yuan7712  
     2018-11-20 08:05:26 +08:00 via Android
  杭州有意。联系方式呢
  ZhaoMiing
      3
  ZhaoMiing  
  OP
     2018-11-20 10:04:11 +08:00 via iPhone
  @dlsflh #1 不好意思只考虑杭州
  ZhaoMiing
      4
  ZhaoMiing  
  OP
     2018-11-20 10:05:14 +08:00 via iPhone
  @yuan7712 #2 wx treaz_ 请注明 v2ex
  sdushn
      5
  sdushn  
     2018-11-20 10:55:32 +08:00 via Android
  搭车 520 到付出一个黑色款,带壳子☺楼主优先啦
  auhah
      6
  auhah  
     2018-11-20 11:07:18 +08:00
  搭车 521 到付出一个黑色款,带壳子☺楼主和楼上优先啦
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4783 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 51ms · UTC 08:53 · PVG 16:53 · LAX 01:53 · JFK 04:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.