V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
wongwong
V2EX  ›  问与答

首套房利率要下降?

 •  
 •   wongwong · 2018-11-29 20:03:57 +08:00 · 1637 次点击
  这是一个创建于 1312 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有懂得大神分析下吗?在考虑要不要再等等去银行办理,传言元旦后会降低?坐标合肥。
  9 条回复    2018-11-30 14:53:16 +08:00
  wongwong
      1
  wongwong  
  OP
     2018-11-29 20:06:04 +08:00
  自己手动顶
  zcjfesky
      2
  zcjfesky  
     2018-11-29 20:16:53 +08:00 via Android
  北上广还有杭州南京都降了,会从一线辐射到二三线,降幅也会递减
  合肥的话,应该不会降多少
  wongwong
      3
  wongwong  
  OP
     2018-11-29 20:16:55 +08:00
  我再顶
  wongwong
      4
  wongwong  
  OP
     2018-11-29 20:17:15 +08:00
  @zcjfesky 哦哦,谢谢哈
  wongwong
      5
  wongwong  
  OP
     2018-11-29 20:28:55 +08:00
  再顶
  zuosiruan
      6
  zuosiruan  
     2018-11-29 20:37:24 +08:00 via Android
  同合肥,刚需合适就入吧。就算跌也跌不了多少的。而且现在合肥的银行办房贷,你试试就知道了,等待好几个月。
  wongwong
      7
  wongwong  
  OP
     2018-11-30 08:49:17 +08:00
  @zuosiruan 能加个微信聊聊吗? wx:Wangxianjong
  wongwong
      8
  wongwong  
  OP
     2018-11-30 09:56:28 +08:00
  我再顶一下
  ge2009
      9
  ge2009  
     2018-11-30 14:53:16 +08:00
  9 月刚买房,上浮 15%,不知道现在降多少
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4258 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 09:05 · PVG 17:05 · LAX 02:05 · JFK 05:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.