V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
swxc
V2EX  ›  程序员

请问各位 golang 技术栈的同学 配置中心的选型是什么

 •  
 •   swxc · 2018-12-24 15:10:00 +08:00 · 5382 次点击
  这是一个创建于 1248 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  golang 技术栈的同学 配置中心的选型是什么, 我们现在基于 etcd 做服务注册发现,有没有比较容易引入的配置中心的选型

  7 条回复    2019-12-24 10:07:34 +08:00
  rayingecho
      1
  rayingecho  
     2018-12-24 15:48:03 +08:00
  apollo + go client
  kappa
      2
  kappa  
     2018-12-24 16:07:10 +08:00
  blessyou
      3
  blessyou  
     2018-12-24 20:26:09 +08:00 via Android
  consul
  zjdznl
      4
  zjdznl  
     2018-12-24 20:58:49 +08:00 via Android
  consul
  zchlwj
      5
  zchlwj  
     2018-12-25 08:57:33 +08:00
  apollo 整个公司都能用,go 客户端用的是 agollo
  smilekung
      6
  smilekung  
     2018-12-25 10:27:20 +08:00
  当然是基于 etcd 自己写一个
  37Y37
      7
  37Y37  
     2019-12-24 10:07:34 +08:00
  etcd+confd 的方案,不挑语言,不挑框架,我们用了一年多,非常好用

  方案是这样的: https://ops-coffee.cn/s/uGUvV4jl4YIvNztuepdC8A

  还给写了个 WebUI: https://ops-coffee.cn/s/QG42UqJ9rnswQDMd41CYUg
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1967 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 16:47 · PVG 00:47 · LAX 09:47 · JFK 12:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.