V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
linpf
V2EX  ›  二手交易

出腾讯视频 VIP 月卡, 10 元一张,共 2 张

 •  
 •   linpf · 2018-12-25 15:12:53 +08:00 · 460 次点击
  这是一个创建于 1442 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  VX&企鹅 base64 NjIzNDQ1NTYw
  第 1 条附言  ·  2018-12-26 09:56:40 +08:00
  出完了
  10 条回复    2018-12-26 13:03:20 +08:00
  zengyuan
      1
  zengyuan  
     2018-12-25 21:48:15 +08:00 via iPhone
  还有吗?收两张
  zerozz
      2
  zerozz  
     2018-12-26 00:29:05 +08:00 via Android
  借楼排队出一张优酷月卡一张腾讯月卡
  wafm
      3
  wafm  
     2018-12-26 01:04:54 +08:00
  哈哈 麦当劳积分换的吗?
  billyyuan
      4
  billyyuan  
     2018-12-26 01:30:16 +08:00 via iPhone
  我有三长 谁需要
  chwhsen
      5
  chwhsen  
     2018-12-26 01:55:16 +08:00
  一月份可以出一张,有意可以回帖
  linpf
      6
  linpf  
  OP
     2018-12-26 09:31:16 +08:00
  @zengyuan 有的,加我好友就行
  linpf
      7
  linpf  
  OP
     2018-12-26 09:31:37 +08:00
  @wafm 吃麦当劳换视频,不划算吧😂
  wclebb
      8
  wclebb  
     2018-12-26 09:33:18 +08:00
  @wafm #3 我有足够的积分换视频,但我仔细一看,只能兑换到绑定的微信。不能单独给激活码。
  这让用 QQ 情何以堪。
  billyyuan
      9
  billyyuan  
     2018-12-26 10:22:43 +08:00
  我有 3 张,需要的联系:
  VX:c3ByaW5nb2YxMjM=
  需要您提供 QQ 号
  hodxn
      10
  hodxn  
     2018-12-26 13:03:20 +08:00 via Android
  有一张翼支付的,一个月,直充 QQ 号,有大佬需要的联系
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3608 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 01:08 · PVG 09:08 · LAX 17:08 · JFK 20:08
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.