V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
xiaohanyu
V2EX  ›  分享创造

一个抓取 blog 文章并转换成 PDF 的小程序

 •  
 •   xiaohanyu · 2019-01-07 12:13:37 +08:00 · 1686 次点击
  这是一个创建于 1054 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  https://github.com/xiaohanyu/blog-html-to-pdf

  40 行 JavaScript + 3 行 Bash,抓取 http://www.brendangregg.com/blog/ 的 130 篇文章并合并成一个 640 页的 PDF,可以离线阅读。

  供有需求的同学参考。
  5 条回复    2019-01-07 16:24:44 +08:00
  oiken
      1
  oiken   2019-01-07 14:13:31 +08:00
  静悄悄滴收藏。感谢楼主的分享
  beixiaocheng
      2
  beixiaocheng   2019-01-07 15:05:14 +08:00
  感谢分享
  wangyongbo
      3
  wangyongbo   2019-01-07 15:27:38 +08:00
  如果你在 kindle 上看, 亚马逊有个工具,可以把 html 转换为 mobi 格式。
  May725
      4
  May725   2019-01-07 15:28:47 +08:00 via iPhone
  收藏了,听到小程序还以为是微信那个
  xiaohanyu
      5
  xiaohanyu   2019-01-07 16:24:44 +08:00
  @wangyongbo 嗯,谢谢提醒,我就提供一种思路啦。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1178 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 23:44 · PVG 07:44 · LAX 15:44 · JFK 18:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.