V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
dingyaguang117
V2EX  ›  问与答

还有半年找工作,想写个作品面试用,大家有什么需求没

 •  
 •   dingyaguang117 · 2019-02-03 22:48:40 +08:00 · 1654 次点击
  这是一个创建于 1029 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  本人 Python 后端,业余全栈,但是为了工作肯定还是要写后端作品的,倾向于使用 Golang/Java
  第 1 条附言  ·  2019-02-04 00:35:07 +08:00
  忘了说,我不是应届生,已经工作好些年了
  7 条回复    2019-02-04 10:38:54 +08:00
  d3vil
      1
  d3vil   2019-02-03 23:31:19 +08:00 via iPhone
  写个即时通 webapp ( 1v1 ),包含消息提醒系统
  d3vil
      2
  d3vil   2019-02-04 00:30:26 +08:00 via iPhone
  #1 不小心打漏了一个字,即时通讯
  maowu
      3
  maowu   2019-02-04 00:33:33 +08:00 via Android
  来个团队协作用的日历?
  dingyaguang117
      4
  dingyaguang117   2019-02-04 00:34:16 +08:00
  @d3vil 这个好像有点拿不出手,最好是轮子级别的
  dingyaguang117
      5
  dingyaguang117   2019-02-04 00:35:57 +08:00
  @maowu google calendar ?
  fairyto2
      6
  fairyto2   2019-02-04 07:25:46 +08:00 via iPhone
  轮子级别的话,现在 hive 可以将 sql 转化为 mapreduce,那么做个将 mapreduce 转化为 sql 的如何
  hahasong
      7
  hahasong   2019-02-04 10:38:54 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  写个 go 并发多任务式爬虫系统
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1020 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 18:55 · PVG 02:55 · LAX 10:55 · JFK 13:55
  ♥ Do have faith in what you're doing.