V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xiaoxinshiwo
V2EX  ›  MacBook Pro

二手 , 15 款 13 寸, 16G 内存, 256 固态硬盘,电池循环次数 258 次,价格 5500 可以入手吗?

 •  
 •   xiaoxinshiwo · 2019-02-18 16:03:29 +08:00 · 2003 次点击
  这是一个创建于 1021 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  5 条回复    2019-02-19 14:29:47 +08:00
  myliyifei
      1
  myliyifei  
     2019-02-18 16:19:06 +08:00 via Android
  现在新的也就 1w 多吧
  FrancisJIang123
      2
  FrancisJIang123  
     2019-02-18 16:39:23 +08:00
  哇,我看上一个 512G 固态,i7 的,其他都一样 6500.
  wgh666
      3
  wgh666  
     2019-02-18 17:15:31 +08:00
  贵了
  melonrice
      4
  melonrice  
     2019-02-19 12:49:03 +08:00   ❤️ 1
  @myliyifei 也就...5500 和一万多差距还不够大吗
  329864102
      5
  329864102  
     2019-02-19 14:29:47 +08:00   ❤️ 1
  还要看成色,但是只看配置的话还可以,我一年前入的 15 款 13 寸,8+256 去了 5200
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2355 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 08:54 · PVG 16:54 · LAX 00:54 · JFK 03:54
  ♥ Do have faith in what you're doing.