V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
houlin
V2EX  ›  分享发现

迫于我已踩坑,阿里.xin 域名请躲开

 •  
 •   houlin · 2019-03-21 09:40:54 +08:00 via Android · 3280 次点击
  这是一个创建于 1195 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  您好,经核实,诚信认证由于第三方接口的问题目前都无法进行认证

  在阿里买了个 daju.xin 诚信域名,搞笑的是五个月以来.xin 诚信认证一直无法解决。v 友如对.xin 感兴趣,请三思啊

  12 条回复    2019-03-22 02:49:11 +08:00
  GuangXiN
      1
  GuangXiN  
     2019-03-21 10:04:59 +08:00 via Android
  诚信认证是什么?
  LeonKennedy
      2
  LeonKennedy  
     2019-03-21 10:09:09 +08:00
  国内只有有限几个域名可以备案,真的很蛋疼
  shuizhongyu10
      3
  shuizhongyu10  
     2019-03-21 10:44:38 +08:00
  ~~
  我名字最后一个字是 xin,看到这个去搜了下,果然已经被注册了
  whileFalse
      4
  whileFalse  
     2019-03-21 10:47:40 +08:00
  诚信认证不就是骗钱的么。
  wfd0807
      5
  wfd0807  
     2019-03-21 11:07:19 +08:00
  阿里除了支付宝基础服务,其他的都是垃圾,包括蚂蚁金服,不接受任何反驳
  houlin
      6
  houlin  
  OP
     2019-03-21 11:22:54 +08:00 via Android
  诚信认证是免费的,只是不能认证。马云推广的,说商家诚信第一,就推出了这个商家诚信域名标识
  yukiww233
      7
  yukiww233  
     2019-03-21 11:31:51 +08:00
  xin 域名是智商税吧。。。我看官网下面列的那几个 Sample 的 yahoo.xin microsoft.xin bmw.xin 都是 500
  应该是阿里自己解析跳转过去的,然后跳转的 server 还挂了
  houlin
      8
  houlin  
  OP
     2019-03-21 11:35:29 +08:00 via Android
  @yukiww233 哈哈哈,是的,感觉是的
  fish267
      9
  fish267  
     2019-03-21 12:29:35 +08:00 via Android
  @wfd0807 支付宝属于蚂蚁
  houlin
      10
  houlin  
  OP
     2019-03-21 12:56:28 +08:00 via Android
  @fish267 蚂蚁属于谁?
  Varobjs
      11
  Varobjs  
     2019-03-21 15:30:08 +08:00 via Android
  .app 也是智商税,交一个就算了
  houlin
      12
  houlin  
  OP
     2019-03-22 02:49:11 +08:00 via Android
  @Varobjs app 我没买到,但依然丢了 125
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4582 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 46ms · UTC 02:22 · PVG 10:22 · LAX 19:22 · JFK 22:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.