V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
coldtony
V2EX  ›  推广

建了一个淘客交流群,坑位还很多,欢迎 v2 上的淘客加入交流

 •  1
   
 •   coldtony · 2019-03-22 17:28:14 +08:00 · 2082 次点击
  这是一个创建于 1201 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  目前已满 100 人,可以加 vx:shaguaqiuxingru 拉群

  PS: 最近返利号封号严重,一起来讨论下怎么跑路吧

  10 条回复    2019-03-22 21:23:48 +08:00
  ding212
      1
  ding212  
     2019-03-22 18:10:13 +08:00 via Android
  最近淘宝评价区已经被淘客攻陷了,每个商品下面都有返利机器人
  coldtony
      2
  coldtony  
  OP
     2019-03-22 18:20:18 +08:00
  @ding212 现在已经有批量全自动的评价引流软件了
  fingers
      3
  fingers  
     2019-03-22 18:29:40 +08:00
  批量全自动的评价引流。。。
  Chowe
      4
  Chowe  
     2019-03-22 19:36:39 +08:00 via iPhone
  我公众号也被封了( ̀⌄ ́)
  ding212
      5
  ding212  
     2019-03-22 20:03:13 +08:00 via Android
  @Chowe 公众号风险太大了,还不如个人号呢
  aoxiansheng
      6
  aoxiansheng  
     2019-03-22 20:07:29 +08:00 via iPhone
  月入 10w,准备跑了?
  coldtony
      7
  coldtony  
  OP
     2019-03-22 20:21:38 +08:00
  @aoxiansheng 封完就跑
  qq263020776
      8
  qq263020776  
     2019-03-22 20:45:44 +08:00 via iPhone
  电商找推手,二十个点返利
  troy123
      9
  troy123  
     2019-03-22 21:19:14 +08:00
  @qq263020776 你咋不发个帖子?
  qq263020776
      10
  qq263020776  
     2019-03-22 21:23:48 +08:00 via iPhone
  @troy123 发啦,点我 profile
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3294 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 186ms · UTC 04:19 · PVG 12:19 · LAX 21:19 · JFK 00:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.