V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
more1230
V2EX  ›  外包

有 vue 自由职业者接活么

 •  
 •   more1230 · 2019-04-01 20:54:50 +08:00 via iPhone · 983 次点击
  这是一个创建于 1147 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  博客类 web 端整体开发。现阶段工作量在 60-70 小时左右,现阶段时薪 80 左右。
  第 1 条附言  ·  2019-04-02 10:34:19 +08:00
  如果短期内做完 85-90OK 的。
  第 2 条附言  ·  2019-04-02 10:34:42 +08:00
  请留微信 私聊
  第 3 条附言  ·  2019-04-03 22:53:39 +08:00
  已找到,谢谢。
  13 条回复    2019-04-09 19:15:38 +08:00
  jiangmouren
      1
  jiangmouren  
     2019-04-01 21:40:39 +08:00
  有 qq:839801569
  jarhmj
      2
  jarhmj  
     2019-04-01 21:58:16 +08:00 via Android
  扣扣 849104648
  vulgur
      3
  vulgur  
     2019-04-02 08:32:19 +08:00
  WeChat: d2FuZ3NodWRhbzkzNw==
  andyZou
      4
  andyZou  
     2019-04-02 08:57:28 +08:00 via iPhone
  咨询 qq: 2814209342
  justin5202
      5
  justin5202  
     2019-04-02 08:59:25 +08:00
  可以,qq:386659643
  ysp123
      6
  ysp123  
     2019-04-02 09:12:14 +08:00 via Android
  wx:ysp9037
  zdliu
      7
  zdliu  
     2019-04-02 09:20:42 +08:00
  好多人
  nbin2008
      8
  nbin2008  
     2019-04-02 09:23:38 +08:00
  qq 微信同号:1458282
  前端多年开发经验,欢迎合作。
  growth
      9
  growth  
     2019-04-02 09:31:04 +08:00 via Android
  有,四年经验,qq.1804875470
  xcYY
      10
  xcYY  
     2019-04-02 09:58:14 +08:00
  有,微信:15295782565
  zhengdutech
      11
  zhengdutech  
     2019-04-02 11:05:11 +08:00
  有! 微信 979433196
  growth
      12
  growth  
     2019-04-02 18:21:06 +08:00
  微信:janelingyi
  zj81414
      13
  zj81414  
     2019-04-09 19:15:38 +08:00
  vx: zj86529688
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4124 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 115ms · UTC 03:15 · PVG 11:15 · LAX 20:15 · JFK 23:15
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.