V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
123s
V2EX  ›  剧集

今天是不是可以看权力的游戏?

 •  
 •   123s · 2019-04-15 16:10:49 +08:00 · 3222 次点击
  这是一个创建于 1013 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  你们去哪看的啊
  lyusantu
      1
  lyusantu  
     2019-04-15 17:28:17 +08:00
  恩.. 腾讯视频就可以看,不过是 48 分钟删减版,大概是缺少一个 4p 和..
  123s
      2
  123s  
  OP
     2019-04-15 20:01:14 +08:00
  @lyusantu 哈哈,刚看完。
  SkYouth
      3
  SkYouth  
     2019-04-16 11:10:07 +08:00
  瑟曦……那一段,默认都删了?
  123s
      4
  123s  
  OP
     2019-04-16 11:16:22 +08:00
  @SkYouth 我也没看到瑟曦那段
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1372 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 00:24 · PVG 08:24 · LAX 16:24 · JFK 19:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.