V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ThePiu
V2EX  ›  PHP

无奈的高中学历 phper

 •  
 •   ThePiu · 2019-04-16 00:59:08 +08:00 · 3569 次点击
  这是一个创建于 1270 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有 6 年的 php 经验,刚来北京 1 个多周了,一个面试机会都没有,投了多个简历都是直接不合适或者没响应。有点绝望,真是来的不是时候啊。
  12 条回复    2019-05-27 07:53:27 +08:00
  ThePiu
      1
  ThePiu  
  OP
     2019-04-16 01:01:37 +08:00
  去百度大楼下边转了一圈,五味杂陈。
  javalaw2010
      2
  javalaw2010  
     2019-04-16 10:18:51 +08:00
  不至于吧,姿势不对?小公司愿意接受的应该还是挺多的
  ThePiu
      3
  ThePiu  
  OP
     2019-04-16 11:42:49 +08:00
  @javalaw2010 真的是,而且想不通的是拉钩上很多秒设不合适的,感觉 hr 都没看
  zhaishunqi
      4
  zhaishunqi  
     2019-04-16 15:34:14 +08:00
  现在本科是基础敲门砖,我认识好多专科 5 年工作经验的,都在自考.
  找到工作后,赶紧把学历提升下.虽然也有限制全日制,985,211 的,但是还是少数,但是限制本科的多.

  祝好运~
  ThePiu
      5
  ThePiu  
  OP
     2019-04-17 10:40:44 +08:00 via iPhone
  @zhaishunqi 多谢🤝
  jon
      6
  jon  
     2019-04-22 21:57:46 +08:00
  兄弟,拉钩网是 v 站钦定一百年不匹配的垃圾不要去垃圾堆找工作
  ThePiu
      7
  ThePiu  
  OP
     2019-04-23 20:08:24 +08:00 via iPhone
  @jon 拉勾 智联 boss 都在找。没办法,没有内推途径。
  NerverLibis
      8
  NerverLibis  
     2019-04-28 19:15:44 +08:00 via iPhone
  加油 高中路过
  iamcookie
      9
  iamcookie  
     2019-05-06 12:20:43 +08:00 via Android
  加油,我昨天找到了,跟你一样也是高中
  JingKeWu
      10
  JingKeWu  
     2019-05-17 12:16:22 +08:00
  我也高中,成都
  chenhui7373
      11
  chenhui7373  
     2019-05-24 21:40:00 +08:00
  专升本 也有企业不认的,建议 刷 leecode,算法永远是计算机技术的核心。


  更建议去报高三 考个本科。
  NerverLibis
      12
  NerverLibis  
     2019-05-27 07:53:27 +08:00 via iPhone
  近况如何
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1655 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 55ms · UTC 16:47 · PVG 00:47 · LAX 09:47 · JFK 12:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.