V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wuliaoshixia
V2EX  ›  Android

AndroidStudio3.3.1 自带的取色器,不能任意取色了?

 •  
 •   wuliaoshixia · 2019-04-16 16:07:26 +08:00 · 3710 次点击
  这是一个创建于 789 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  现在取色器变成下面这样了,不能任意取界面上的颜色了

  preview

  13 条回复    2019-04-28 13:28:52 +08:00
  lianyue13
      1
  lianyue13   2019-04-16 17:05:26 +08:00 via Android
  求求你点一下吸管吧
  huangdadaxian
      2
  huangdadaxian   2019-04-16 17:12:36 +08:00
  @lianyue13 哈哈
  NieKing
      3
  NieKing   2019-04-16 17:19:57 +08:00
  我第一次知道 AS 有取色器。。。
  wuliaoshixia
      4
  wuliaoshixia   2019-04-16 17:21:32 +08:00
  @lianyue13 旧版的点吸管可以,新版的吸管点了没反应啊
  gtanyin
      5
  gtanyin   2019-04-16 17:23:55 +08:00   ❤️ 1
  双击 shift,然后输入 color picker,找到对应 action
  wuliaoshixia
      6
  wuliaoshixia   2019-04-16 17:29:45 +08:00
  @gtanyin 楼上正解,谢谢~
  lianyue13
      7
  lianyue13   2019-04-16 17:32:07 +08:00 via Android
  @wuliaoshixia 点了吸管直接取色就可以了
  maninfog
      8
  maninfog   2019-04-16 17:37:35 +08:00
  我也是第一次才知道 AS 有这个取色工具,不过这个东西好像用起来不是很方便,要是它是一个独立的软件就好了。
  wuliaoshixia
      9
  wuliaoshixia   2019-04-16 19:01:48 +08:00
  @lianyue13 如果是旧版本的取色器,是可以直接点吸管取色,比如下面这个 3.1.4 版本的
  https://s2.ax1x.com/2019/04/16/Axuki4.png

  但是在 3.3.1 上版本不可以。
  双击 shift 搜索 color picker 的方法可以。
  lianyue13
      10
  lianyue13   2019-04-16 19:15:01 +08:00 via Android
  @wuliaoshixia 我用的 3.3.2,是可以的
  wslwno1
      11
  wslwno1   2019-04-26 14:57:11 +08:00
  不错,有解锁新姿势了
  huruwo
      12
  huruwo   2019-04-28 10:53:11 +08:00
  @gtanyin 不是 ctrl+shift+a 吗
  gtanyin
      13
  gtanyin   2019-04-28 13:28:52 +08:00
  @huruwo 你说的组合键是单独搜索 Action,我说的是搜索所有的
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2052 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 14:35 · PVG 22:35 · LAX 07:35 · JFK 10:35
  ♥ Do have faith in what you're doing.