V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
goodbyennn
V2EX  ›  Microsoft Office

求个 office 365 车位

 •  
 •   goodbyennn · 2019-04-16 16:18:04 +08:00 · 1310 次点击
  这是一个创建于 1435 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  RT.
  8 条回复    2019-06-04 14:16:43 +08:00
  imzhong
      1
  imzhong  
     2019-04-16 16:21:47 +08:00
  同求
  yinanc
      2
  yinanc  
     2019-04-16 16:27:35 +08:00
  55 一年,3 月 22 日到期,wechat: atob("QWxwaGFlcjc=")
  yinanc
      3
  yinanc  
     2019-04-16 16:27:45 +08:00
  @imzhong 55 一年,3 月 22 日到期,wechat: atob("QWxwaGFlcjc=")
  Variazioni
      4
  Variazioni  
     2019-04-16 16:34:52 +08:00
  我有个今年 7 月份到期的。。vx:VmFyaWF6aW9uaV8=
  Variazioni
      5
  Variazioni  
     2019-04-16 16:36:32 +08:00
  @Variazioni #4 到期会续。。现有 5 人稳定
  mirrorside
      6
  mirrorside  
     2019-04-23 14:29:01 +08:00 via Android
  同求一车位
  duhaowen
      7
  duhaowen  
     2019-06-04 14:16:22 +08:00
  @mirrorside
  VX:ZHVoYW93ZW4xOQ==
  一个车位 50 块钱!快上!
  duhaowen
      8
  duhaowen  
     2019-06-04 14:16:43 +08:00
  @imzhong 求到车位了吗?我的是新车!
  VX:ZHVoYW93ZW4xOQ==
  一个车位 50 块钱!
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4205 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 49ms · UTC 01:19 · PVG 09:19 · LAX 18:19 · JFK 21:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.