V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
lzjun
V2EX  ›  分享创造

最新作品:「二十次幂」更新啦

 •  
 •   lzjun · 2019-04-20 13:14:37 +08:00 · 5050 次点击
  这是一个创建于 952 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  「二十次幂」是一个微信公众号内容聚合网站,收录了超过 2000 个公众号的内容,用户可以通过关注第一时间查看喜欢的公众号有没有内容更新,在 Web 端看公众号内容不再是问题。

  这次 UI 做了精简,性能也做了大量优化,首页访问速度提升了近 10 倍,平均响应速度在 200ms 以内,比 V2EX 还要快。欢迎体验 ,访问地址: https://www.ershicimi.com 。需要获取注册邀请码的请进群

  14 条回复    2019-04-22 18:36:41 +08:00
  imningfeng
      1
  imningfeng   2019-04-20 13:16:40 +08:00 via Android
  文章版权是怎么算的,只要署名就可以吗,不太懂
  imningfeng
      2
  imningfeng   2019-04-20 13:34:29 +08:00
  哦,明白了,是直接链接到微信官方网站
  mingyuexin
      3
  mingyuexin   2019-04-20 15:19:05 +08:00
  不错,很方便。 已收录到偷渡鱼趣站 https://touduyu.com/sites
  cccicl
      4
  cccicl   2019-04-20 16:25:24 +08:00
  看着不错
  chotow
      5
  chotow   2019-04-20 17:03:18 +08:00 via iPhone
  对原理感兴趣,是如何第一时间得知目标公众号更新的。
  awen233333
      6
  awen233333   2019-04-20 17:04:21 +08:00 via Android
  没有移动端页面吗
  lzjun
      7
  lzjun   2019-04-20 21:57:17 +08:00
  @awen233333 未来可能会适配
  lzjun
      8
  lzjun   2019-04-20 21:57:31 +08:00
  @mingyuexin 谢谢收录
  lzjun
      9
  lzjun   2019-04-20 21:57:54 +08:00
  @cccicl 欢迎收藏
  lzjun
      10
  lzjun   2019-04-20 21:58:49 +08:00
  @imningfeng 对的,服务器没有存储内容
  Cytion
      11
  Cytion   2019-04-20 22:50:18 +08:00 via Android
  收藏了

  歪个楼,我还以为杨幂出新片了🌚
  ieliwb
      12
  ieliwb   2019-04-20 23:57:30 +08:00
  我建议你把缩略图去掉,看煎蛋,http://jandan.net/2019/04/20/copytrack.html
  luckyswag
      13
  luckyswag   2019-04-21 11:40:15 +08:00
  同款网站(捂脸, https://qnmlgb.tech
  yukun666
      14
  yukun666   2019-04-22 18:36:41 +08:00
  一直用的搜狗微信 QAQ~ https://weixin.sogou.com/
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1195 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 18:49 · PVG 02:49 · LAX 10:49 · JFK 13:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.