V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
DeWhite
V2EX  ›  二手交易

迫于买了一块水鬼,出一块浪琴 L2.755.4.78.3,手表

 •  
 •   DeWhite · 2019-04-20 17:40:29 +08:00 · 756 次点击
  这是一个创建于 1165 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  假一(这块卖的)赔三(三块真的),原装棕色的皮革已经被我换成黑的了,不过也是真皮。
  9 条回复    2019-04-21 21:56:38 +08:00
  DeWhite
      1
  DeWhite  
  OP
     2019-04-20 17:47:45 +08:00
  不接 D,自用表,成色新,9.5K 。
  twjacy
      2
  twjacy  
     2019-04-20 18:20:55 +08:00 via iPhone
  @DeWhite #1 啥样子呀
  panzhougeek
      3
  panzhougeek  
     2019-04-20 18:46:32 +08:00
  上个图,附加价格啊。这谁知道怎么买
  dexter
      4
  dexter  
     2019-04-20 18:59:57 +08:00
  进来看看,有钱淫
  DeWhite
      5
  DeWhite  
  OP
     2019-04-20 19:02:57 +08:00
  @panzhougeek
  表在家,在外面买了水鬼,只能回去上图了。
  @twjacy
  VforU
      6
  VforU  
     2019-04-21 12:36:56 +08:00
  @DeWhite 绿鬼 哪儿能有现货?
  DeWhite
      7
  DeWhite  
  OP
     2019-04-21 16:03:43 +08:00
  @VforU 朋友那有块,买的他的
  kangkang
      8
  kangkang  
     2019-04-21 16:08:16 +08:00
  绿鬼多少钱入的?
  DeWhite
      9
  DeWhite  
  OP
     2019-04-21 21:56:38 +08:00
  @kangkang 8W 还是水货
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4051 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 53ms · UTC 09:37 · PVG 17:37 · LAX 02:37 · JFK 05:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.