V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhij
V2EX  ›  成都

建了一个在成都和即将前往成都的开发者的微信群

 •  1
   
 •   zhij · 2019-05-17 17:42:18 +08:00 · 6979 次点击
  这是一个创建于 1362 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  这里有已经在成都工作的老哥,也有很多像楼主一样即将去成都的老哥,有开发者,PM,猎头....
  平时讨论最多的是:
  🏠 租(买)房
  💰 创(副)业
  🛵 找 工 作
  🥤 吃喝玩乐
  群里个个都是人才,说话又好听😋
  已经 53 人啦,快来吧
  第 1 条附言  ·  2019-05-18 11:25:51 +08:00
  早上满一百了,要加群的同学麻烦加我 WX(base64): SmVvbXJz
  27 条回复    2019-10-10 15:33:06 +08:00
  shujun
      1
  shujun  
     2019-05-17 19:36:09 +08:00
  成都是个好地方
  cjh1095358798
      2
  cjh1095358798  
     2019-05-18 08:40:59 +08:00
  老哥邀请我一下,满人了
  mcdona1d
      3
  mcdona1d  
     2019-05-18 09:01:45 +08:00 via iPhone
  求拉
  mcdona1d
      4
  mcdona1d  
     2019-05-18 09:03:15 +08:00 via iPhone
  @mcdona1d #3 TWNfZG9uYTFk
  zhij
      5
  zhij  
  OP
     2019-05-18 11:25:37 +08:00
  早上满一百了,要加群的同学麻烦加我 WX(base64): SmVvbXJz
  zhij
      6
  zhij  
  OP
     2019-05-18 11:26:30 +08:00
  @cjh1095358798 加我 wx 吧
  @mcdona1d 加你了
  hardname
      7
  hardname  
     2019-05-18 16:48:52 +08:00
  加你了
  d0ngy1n
      8
  d0ngy1n  
     2019-05-19 22:24:44 +08:00
  小哥哥,加你 wx 了,通过一下
  ktonline
      9
  ktonline  
     2019-05-20 09:38:38 +08:00
  刚加你了 老哥
  zhij
      10
  zhij  
  OP
     2019-05-20 09:43:59 +08:00
  @hardname @d0ngy1n @ktonline 都加了哟
  fank99
      11
  fank99  
     2019-05-20 10:20:53 +08:00
  加你了,拉下~
  zhij
      12
  zhij  
  OP
     2019-05-20 10:40:31 +08:00
  @fank99 已加~
  Nikoyang
      13
  Nikoyang  
     2019-05-20 10:54:40 +08:00
  已加
  Mileszhou
      14
  Mileszhou  
     2019-05-20 18:30:01 +08:00 via iPhone
  没法添加?
  zhij
      15
  zhij  
  OP
     2019-05-21 09:34:14 +08:00
  @Mileszhou 可以呀
  Mileszhou
      16
  Mileszhou  
     2019-05-21 19:03:00 +08:00 via iPhone
  @zhij 那你拉我一下 17781294959
  Ricardol
      17
  Ricardol  
     2019-05-23 09:32:02 +08:00
  求拉 13666175145
  wh2724
      18
  wh2724  
     2019-05-25 13:38:47 +08:00
  楼主,在校生欲回成都发展,求拉:d2gyNzI0
  divnao
      19
  divnao  
     2019-05-27 14:00:04 +08:00 via Android
  兄 die !,求拉
  hrbwaxdoll
      20
  hrbwaxdoll  
     2019-05-31 14:06:39 +08:00 via iPad
  想招人,拉我进去?

  谢谢:waxdoll
  naga1003
      21
  naga1003  
     2019-06-03 09:36:47 +08:00
  wx 号:bmFnYV8xMDAz 求拉,谢谢
  qq1197336728
      22
  qq1197336728  
     2019-06-03 11:58:13 +08:00
  微信 1197336728 求拉
  busanjia
      23
  busanjia  
     2019-06-13 23:34:33 +08:00 via Android
  求啦 BU3jia
  catban
      24
  catban  
     2019-06-24 11:48:34 +08:00
  ekse_x 拉一个哇
  LukeShi
      25
  LukeShi  
     2019-08-29 09:30:32 +08:00
  老哥求拉,xiaanyinian
  zwnozhuce
      26
  zwnozhuce  
     2019-09-08 10:10:58 +08:00
  刚来成都不久,建立了一个 qq 群,以码会友: NTMwOTIyMDQw (base 64)
  xh520630
      27
  xh520630  
     2019-10-10 15:33:06 +08:00
  求拉 eGg1MjA2MzA=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   5150 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 46ms · UTC 03:18 · PVG 11:18 · LAX 19:18 · JFK 22:18
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.