V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
zhuzhiqiang
V2EX  ›  问与答

[不懂就问系列] 项目分好多模块,使用 git 管理,在需要切换分支的时候 我都是一个个模块 去切换分支。 有没有办法同时切换?

 •  
 •   zhuzhiqiang · 2019-05-30 17:21:12 +08:00 · 968 次点击
  这是一个创建于 922 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题,求教
  2 条回复    2019-05-31 12:59:12 +08:00
  bravecarrot
      1
  bravecarrot  
     2019-05-30 17:26:36 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  写个脚本...
  dalabenba
      2
  dalabenba  
     2019-05-31 12:59:12 +08:00
  用 repo
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1071 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 21:44 · PVG 05:44 · LAX 13:44 · JFK 16:44
  ♥ Do have faith in what you're doing.