V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
66beta
V2EX  ›  全球工单系统

QQ 挂了?上海移动 4G

 •  
 •   66beta · 2019-06-12 11:42:25 +08:00 via Android · 1821 次点击
  这是一个创建于 949 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  微信好的

  4 条回复    2019-06-12 13:54:01 +08:00
  66beta
      1
  66beta  
  OP
     2019-06-12 11:52:47 +08:00 via Android
  只有我一个人有问题?难道号被封了?
  jackboyf
      2
  jackboyf  
     2019-06-12 12:56:38 +08:00
  你一个人的问题
  Beeasy
      3
  Beeasy  
     2019-06-12 13:06:26 +08:00 via Android
  我上海移动 4g qq 好好的
  66beta
      4
  66beta  
  OP
     2019-06-12 13:54:01 +08:00 via Android
  重启以后好了

  辣鸡魅族,哈哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   908 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 21:59 · PVG 05:59 · LAX 13:59 · JFK 16:59
  ♥ Do have faith in what you're doing.