V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
yiyang1106
V2EX  ›  求职

[北京找实习] 求暑期 Python 后端开发实习

 •  
 •   yiyang1106 · 2019-06-19 15:42:37 +08:00 · 1932 次点击
  这是一个创建于 460 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  材料小硕(即将研三),自学 python8 个月左右,每天都会挤 4~5 个小时出来学习编程,求各位大佬内推个实习,谢谢。

  7 条回复    2019-07-01 15:06:35 +08:00
  yyyy20a
      1
  yyyy20a   2019-06-19 16:38:14 +08:00 via Android
  本硕都是材料?
  yiyang1106
      2
  yiyang1106   2019-06-19 17:33:59 +08:00 via Android
  @yyyy20a 是的
  prasanta
      3
  prasanta   2019-06-20 09:05:48 +08:00 via Android
  你的作品呢 从哪里判断你的能力
  yiyang1106
      4
  yiyang1106   2019-06-20 23:20:09 +08:00 via Android
  @prasanta 作品的话,自己在网上找了个商城的项目做,具体的话您看方便留个邮箱不,我发份简历给您看下
  yiyang1106
      6
  yiyang1106   2019-06-21 15:36:33 +08:00 via Android
  @onecold126 非常感谢
  zgzhang
      7
  zgzhang   2019-07-01 15:06:35 +08:00
  @onecold126 您好可以给个工作邮箱吗,简历私发你一下帮忙看下
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1281 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 18:24 · PVG 02:24 · LAX 11:24 · JFK 14:24
  ♥ Do have faith in what you're doing.