V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xinQing
V2EX  ›  武汉

2 年 Java 经验(含 1 年大数据),武汉招聘翻了挺久,基本 3 年经验起步,心塞。

 •  
 •   xinQing · 2019-07-02 21:12:52 +08:00 · 12233 次点击
  这是一个创建于 1251 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  目前在魔都,准备回家发展。
  8 条回复    2019-08-07 10:05:05 +08:00
  xgfan
      1
  xgfan  
     2019-07-02 21:35:07 +08:00
  thoughtworks 考虑下?可以内推。
  zotobcs
      2
  zotobcs  
     2019-07-02 23:02:53 +08:00
  别管工作经验,简历先投进去
  Wincer
      3
  Wincer  
     2019-07-03 08:13:52 +08:00 via Android   ❤️ 1
  楼上说的对,先投,拿到面试机会最重要。
  lusir
      4
  lusir  
     2019-07-03 08:40:08 +08:00   ❤️ 1
  投简历就是了。。。
  xinQing
      5
  xinQing  
  OP
     2019-07-03 09:00:59 +08:00
  @zotobcs 好的,试试哈
  xinQing
      6
  xinQing  
  OP
     2019-07-03 09:01:48 +08:00
  @xgfan 可以哈
  cp333
      7
  cp333  
     2019-07-29 09:53:10 +08:00
  @xgfan golang 一年半 有坑位吗
  zj8614
      8
  zj8614  
     2019-08-07 10:05:05 +08:00
  建议先海投,有人事联系你,再挑合适的去面试
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3755 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 65ms · UTC 10:28 · PVG 18:28 · LAX 02:28 · JFK 05:28
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.