V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ntop
V2EX  ›  程序员

搞了一个内推小程序社区不知道有没有用

 •  
 •   ntop · 2019-07-04 21:28:11 +08:00 · 1584 次点击
  这是一个创建于 933 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  公司是做社区服务的,最近要搞创收,要求每个人都搞个社区为公司带带量,所以 搞了这个内推相关的社区,方便招聘 /内推同时发发一些大厂八卦之类的,以后 每天发 2~3 个帖子,方便可以支持下😭😭😭😭 有招聘需求的可以找我来置顶(免费)。

  内推小驿

  7 条回复    2019-07-06 11:12:48 +08:00
  ntop
      1
  ntop  
  OP
     2019-07-04 21:42:45 +08:00
  PS:小程序本身是开源的: https://github.com/kawaapp/wsq-xiaochengxu/
  zxih123
      2
  zxih123  
     2019-07-04 22:44:40 +08:00 via Android
  @ntop 这推广比较慢吧
  fuckshit
      3
  fuckshit  
     2019-07-05 09:39:37 +08:00
  程序做的挺好的,但是就会没啥数据。
  ntop
      4
  ntop  
  OP
     2019-07-05 12:26:18 +08:00
  @zxih123 嗯,昨天是第一天,今年目标达成 1W 用户吧😭😭😭 感觉好难
  ntop
      5
  ntop  
  OP
     2019-07-05 12:27:21 +08:00
  @fuckshit 嗯呢,刚上线匿名浏览的比较多,发帖的人少。
  fuckshit
      6
  fuckshit  
     2019-07-05 13:59:15 +08:00
  @ntop 你的程序服务端也是自己写的吗?
  ntop
      7
  ntop  
  OP
     2019-07-06 11:12:48 +08:00
  @fuckshit 主要是朋友写的我主要做前端,后端有时候也参与一些。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1381 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 00:37 · PVG 08:37 · LAX 16:37 · JFK 19:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.