V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qizhca
V2EX  ›  微信

有个微信小程序的小项目想外包,有人愿意来做吗?

 •  
 •   qizhca · 2019-07-10 14:09:05 +08:00 · 2345 次点击
  这是一个创建于 1128 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  一个微商想要能下订单,微信支付的商城,
  主要是后台要算他们的分账有点麻烦

  VX:Xdy5mExReS1ChOocZJ3+ew==
  烦请备注:微信小程序
  9 条回复    2019-07-11 11:02:07 +08:00
  sudanlan
      1
  sudanlan  
     2019-07-10 15:26:20 +08:00 via iPhone
  有具体分账规则的话,不就简单了吗…………
  一位开发小白路过…………
  jobtesting
      2
  jobtesting  
     2019-07-10 15:27:55 +08:00 via iPhone
  看看预算多少
  XiaoMan030
      3
  XiaoMan030  
     2019-07-10 15:30:14 +08:00
  微信号写错了吧?
  ljy1398202806
      4
  ljy1398202806  
     2019-07-10 20:06:28 +08:00 via Android
  @XiaoMan030 base64 编码了
  cyssxt
      5
  cyssxt  
     2019-07-11 06:39:12 +08:00 via iPhone
  vx 号 解码怎么有问题
  qizhca
      6
  qizhca  
  OP
     2019-07-11 09:12:34 +08:00
  @jobtesting 不含一台 VPS 一年的预算在 5k 左右,如果把 VPS 一起搞定就是 7k 左右吧。。

  @XiaoMan030
  @cyssxt
  微信号:275089058
  cyssxt
      7
  cyssxt  
     2019-07-11 09:18:01 +08:00 via iPhone
  @qizhca 搜索不到 是开启了不被搜索么
  qizhca
      8
  qizhca  
  OP
     2019-07-11 09:31:05 +08:00
  @cyssxt sorry for the inconvenience, 我开起来了
  jobtesting
      9
  jobtesting  
     2019-07-11 11:02:07 +08:00 via iPhone
  @qizhca 那你自己搞吧,现在苦力也没这么便宜。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1413 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 23:40 · PVG 07:40 · LAX 16:40 · JFK 19:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.