V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
nvhanzhi
V2EX  ›  问与答

像录屏一样的图片是怎样做出来的?

 •  
 •   nvhanzhi · 2019-08-03 10:14:29 +08:00 · 1106 次点击
  这是一个创建于 906 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  比如点网页,图片就像视频有一层层点开的效果,前些天看到有 V 友发,忘记收藏那个帖子了,找了半天没找到,发个贴请教一下,多谢了!

  learningman
      1
  learningman  
     2019-08-03 14:15:18 +08:00
  你这描述的是个啥。。。
  MonoLogueChi
      2
  MonoLogueChi  
     2019-08-03 15:10:55 +08:00 via Android
  没听懂+1,希望楼主重新组织一下语言
  nvhanzhi
      3
  nvhanzhi  
  OP
     2019-08-03 23:59:12 +08:00
  https://cdn.sspai.com/2018/06/05/55ed3e4b36176a57b6886a6e5b16831d.gif 估计我想要的是这个,录屏做 GIF 的 Macos 软件 打扰大家了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1867 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 16:43 · PVG 00:43 · LAX 08:43 · JFK 11:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.