V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
kawaiiLeMka
V2EX  ›  Android

无法删除文件

 •  
 •   kawaiiLeMka · 2019-08-07 15:19:27 +08:00 · 2331 次点击
  这是一个创建于 1281 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  OnePlus5:/data/data/com.xunmeng.pinduoduo/files/cmt # rm -rf com.xunmeng.pinduoduo rm: com.xunmeng.pinduoduo/1551066440_112_5315bf90b202b442c51be851f6c43a14.collect: Operation not permitted rm: com.xunmeng.pinduoduo: Directory not empty 1|OnePlus5:/data/data/com.xunmeng.pinduoduo/files/cmt # lsattr com.xunmeng.pinduoduo lsattr: stat com.xunmeng.pinduoduo/1551066440_112_5315bf90b202b442c51be851f6c43a14.collect: Operation not permitted

  不是隐藏 flag 的问题,也尝试修复过文件系统,没有效果。

  1 条回复    2019-08-07 17:10:51 +08:00
  yulgang
      1
  yulgang  
     2019-08-07 17:10:51 +08:00
  如果是 N1 那种盒子,可以把 emmc mount 到 linux 里试试,这个手机不知道怎么办。
  估计 chattr -i com.xunmeng.pinduoduo/1551066440_112_5315bf90b202b442c51be851f6c43a14.collect
  rm -rf com.xunmeng.pinduoduo 你也试过了吧。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3222 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 14:26 · PVG 22:26 · LAX 06:26 · JFK 09:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.