V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
yorkyoung
V2EX  ›  二手交易

收深圳天天宽带(随选宽带)闲置注销的别浪费

 •  
 •   yorkyoung · 2019-08-11 21:02:07 +08:00 · 574 次点击
  这是一个创建于 1329 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  打算注销的可以联系我,别浪费。
  7 条回复    2019-08-12 18:23:44 +08:00
  Unclev21x
      1
  Unclev21x  
     2019-08-12 08:28:30 +08:00
  天天宽带是什么宽带?
  karlxu
      2
  karlxu  
     2019-08-12 08:34:35 +08:00
  天威吧?
  yorkyoung
      3
  yorkyoung  
  OP
     2019-08-12 12:54:07 +08:00
  @karlxu
  @Unclev21x 就是深圳电信的 50M、999 元每年那种,还有 20M360 的。
  Unclev21x
      4
  Unclev21x  
     2019-08-12 14:14:04 +08:00
  @yorkyoung 还是不懂你用来干什么。电信的宽带都是实名制的,不用了,肯定就要注销了。
  yorkyoung
      5
  yorkyoung  
  OP
     2019-08-12 16:26:52 +08:00
  @Unclev21x 不用了不要注销,过户给我,我要。现在办不了了,只能找存货,不能新办,不给办新的了。
  Unclev21x
      6
  Unclev21x  
     2019-08-12 16:31:26 +08:00
  @yorkyoung 我周六刚办啊。你为什么不能办?
  yorkyoung
      7
  yorkyoung  
  OP
     2019-08-12 18:23:44 +08:00
  @Unclev21x 快和我说说咋办的 深圳电信年初可以办 现在办不了了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   976 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 20:32 · PVG 04:32 · LAX 13:32 · JFK 16:32
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.