V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
karlxu
V2EX  ›  二手交易

出个 H1 移动硬盘,几乎全新,通电次数 9 次

 •  
 •   karlxu · 2019-08-13 20:52:47 +08:00 · 896 次点击
  这是一个创建于 1395 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2019-08-26 14:55:06 +08:00
  激活一下,230 包邮
  14 条回复    2019-08-26 14:55:10 +08:00
  KayChu
      1
  KayChu  
     2019-08-13 21:01:43 +08:00 via iPhone
  价格呢?
  tyhunter
      2
  tyhunter  
     2019-08-13 21:40:26 +08:00
  价格呢“”?
  karlxu
      3
  karlxu  
  OP
     2019-08-13 22:24:29 +08:00 via iPhone
  @KayChu
  @tyhunter
  240 包邮,使用时长是 0,没用过的
  x2ve
      4
  x2ve  
     2019-08-13 23:23:07 +08:00 via iPhone
  最近多多有券 190 一个 这个价格稍微高了点
  karlxu
      5
  karlxu  
  OP
     2019-08-14 09:25:17 +08:00
  @x2ve #4 谢谢告知,那先不出了吧
  jazzychai
      6
  jazzychai  
     2019-08-14 10:24:11 +08:00
  @x2ve 券怎么领的
  jerry12547
      7
  jerry12547  
     2019-08-14 10:58:09 +08:00
  @x2ve 同问券怎么领的
  huxins
      8
  huxins  
     2019-08-14 11:06:36 +08:00
  @x2ve 同问券怎么领的
  yongliang
      9
  yongliang  
     2019-08-14 11:47:29 +08:00
  昨天多多 208 买了个,说是全新未开封。今天刚发货
  gengxin123
      10
  gengxin123  
     2019-08-14 14:10:33 +08:00
  楼主再优惠点,卖掉吧
  karlxu
      11
  karlxu  
  OP
     2019-08-14 15:08:04 +08:00
  @gengxin123 #10 不急,慢出
  w0nglend
      12
  w0nglend  
     2019-08-15 00:05:16 +08:00 via Android
  @yongliang 求车
  yongliang
      13
  yongliang  
     2019-08-15 08:51:29 +08:00
  @w0nglend 原价 240,用了多多给的 160-32 券....
  最近多多老给券,都不知道买啥了,但是不用又觉得亏
  karlxu
      14
  karlxu  
  OP
     2019-08-26 14:55:10 +08:00
  激活一下,230 包邮
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4106 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 63ms · UTC 01:05 · PVG 09:05 · LAX 18:05 · JFK 21:05
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.