V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
feller
V2EX  ›  上海

国庆上海怎么玩?

 •  
 •   feller · 2019-09-27 13:42:49 +08:00 · 4753 次点击
  这是一个创建于 1282 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  国庆不回家,在上海怎么玩?别说宅了,要出去走走的
  14 条回复    2019-09-29 18:39:19 +08:00
  wangking
      1
  wangking  
     2019-09-27 14:14:11 +08:00   ❤️ 1
  你这个,不出来走走就不知道在家有多好!
  ac2sherry
      2
  ac2sherry  
     2019-09-27 14:24:49 +08:00
  去外滩看人,去陆家嘴看人,去静安寺看人,去豫园看人。
  wordsman
      3
  wordsman  
     2019-09-27 14:40:30 +08:00
  租个高点建筑的屋子 然后在窗口看人
  yyn618
      4
  yyn618  
     2019-09-27 15:08:26 +08:00
  人从众
  yyn618
      5
  yyn618  
     2019-09-27 15:11:01 +08:00
  十一去嘉兴
  逛逛古镇(当然,避开都是人的西塘、乌镇,月河人稍微少点)
  小酒吧里坐一坐
  戴梦得顶楼旋转餐厅吃个早餐
  晃上一天两三天回来休息
  balaWgc
      6
  balaWgc  
     2019-09-27 16:06:23 +08:00
  外滩绝对人挤人,平时周末都那么挤,别说国庆了
  findmyself
      7
  findmyself  
     2019-09-27 16:12:23 +08:00
  去滴水湖呼吸呼吸新鲜空气
  xxxrubyxxx
      8
  xxxrubyxxx  
     2019-09-27 19:59:32 +08:00
  排队玩
  shameimei
      9
  shameimei  
     2019-09-28 16:23:05 +08:00
  数人头嘛
  linzhang
      10
  linzhang  
     2019-09-29 09:23:32 +08:00
  已经准备好了,王者峡谷
  jyning
      11
  jyning  
     2019-09-29 12:24:41 +08:00 via Android
  楼主男女? 我先报个名
  xushengbin888
      12
  xushengbin888  
     2019-09-29 14:15:47 +08:00 via iPhone
  @findmyself 赞同
  Zoro76
      13
  Zoro76  
     2019-09-29 16:34:49 +08:00
  楼主 组队么
  i66
      14
  i66  
     2019-09-29 18:39:19 +08:00
  据说,人集中在景区。商场人不多... 办公室人更少 - -
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2244 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 02:41 · PVG 10:41 · LAX 19:41 · JFK 22:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.