V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ccming
V2EX  ›  Nike

NRC 两天登陆不上去了,是我姿势不正确吗

 •  
 •   ccming · 2019-10-06 10:49:20 +08:00 via iPhone · 18955 次点击
  这是一个创建于 789 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  这两天有用 Nike run club 跑步的吗,我在微博 Twitter at Nike 都不理我
  3 条回复    2019-10-06 13:34:23 +08:00
  LZSZ
      1
  LZSZ  
     2019-10-06 11:01:27 +08:00   ❤️ 1
  ios 的 app 可以进,我只试了下心率带。
  iyg429
      2
  iyg429  
     2019-10-06 12:01:46 +08:00
  老铁 11 好用不?
  ccming
      3
  ccming  
  OP
     2019-10-06 13:34:23 +08:00 via iPhone
  @iyg429 好用的,Xr 经常出现联通欢迎你,11 只出现过两次
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1008 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 21:58 · PVG 05:58 · LAX 13:58 · JFK 16:58
  ♥ Do have faith in what you're doing.