V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yorkding
V2EX  ›  程序员

南京前端的程序员兄弟有自由工作者吗?

 •  
 •   yorkding · 2019-10-20 14:55:15 +08:00 · 3898 次点击
  这是一个创建于 1031 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  因为项目比较多,经常需要和一些前端合作,主要是 js,bootstrap 啥的,也有 vue,react 相关的

  最好是自由工作者,或者时间比较充裕的,项目可以深度合作一点,留下联系方式,我加你

  第 1 条附言  ·  2019-10-20 17:13:27 +08:00
  回复的同学,麻烦加一下坐标
  第 2 条附言  ·  2019-10-22 12:41:03 +08:00
  需要自由工作者,在上班的就不需要了。
  21 条回复    2020-01-04 20:24:14 +08:00
  yorkding
      1
  yorkding  
  OP
     2019-10-20 15:43:50 +08:00
  南京看来比较少,其他地方的也可以,地点不限。
  ke1e
      2
  ke1e  
     2019-10-20 15:49:55 +08:00 via Android
  vx:c3RsbmV2ZXJsb3Zl base64 解一下,在杭州
  formatex
      3
  formatex  
     2019-10-20 15:52:14 +08:00
  vx:bGl1emVuZ2x1MjAxNA==
  ugu
      4
  ugu  
     2019-10-20 16:49:47 +08:00
  MTc4NTQyMzgzOTI=
  humor66
      5
  humor66  
     2019-10-20 16:57:02 +08:00
  d3hfbGVhcm5pbmc= 附上解密工具 https://www.shuipingguo.com/base64.html
  kozzzx
      6
  kozzzx  
     2019-10-20 17:13:31 +08:00
  南京,⬆️vx 就是 V2EX 用户名
  WeKeey
      7
  WeKeey  
     2019-10-20 17:54:06 +08:00
  上海,目前待业,时间充裕,微信 v2 同名
  tonytonychopper
      8
  tonytonychopper  
     2019-10-20 18:55:28 +08:00
  vx:R0cxMzA1ODE0NTQzMw==,base 深圳
  jry
      9
  jry  
     2019-10-20 19:17:08 +08:00 via iPhone
  南京 VX:SlJZX1NpbmNlMTk5MQ==
  xiadd
      10
  xiadd  
     2019-10-20 19:53:53 +08:00
  南京:amlhbmNoaTUyMG15
  qq6686496
      11
  qq6686496  
     2019-10-20 21:50:08 +08:00
  我在南京 用户名 就是 weixing
  PinkLadyMage
      12
  PinkLadyMage  
     2019-10-20 23:52:28 +08:00
  WX: A563632216
  ismumu
      13
  ismumu  
     2019-10-21 08:27:53 +08:00
  vx: asDsadwefasdaSDasdsAD== 北京
  emen
      14
  emen  
     2019-10-21 11:36:12 +08:00
  南京的来支持一下 vx: MTg2MDI1MTg1MDA=
  mopig
      15
  mopig  
     2019-10-21 11:49:51 +08:00
  人在南京 wx: bW9wcGln
  gaigechunfeng
      16
  gaigechunfeng  
     2019-10-21 14:17:28 +08:00
  MTM5MjgxNjg2Nzk=
  前端,全栈,我们团队都有人
  wyatt1e34
      17
  wyatt1e34  
     2019-10-21 16:53:41 +08:00
  刚好我平时还不忙,鹅厂的来凑个热闹,wx: QWxleF9LZWFs
  theohateonion
      18
  theohateonion  
     2019-10-21 18:06:10 +08:00
  emN2emN2emN2ekBnbWFpbC5jb20= . 前端
  wszbdyyy
      19
  wszbdyyy  
     2019-10-21 23:00:36 +08:00
  南京, 在职前端, 时间充裕 aGFycnlfMDcyMA==
  yinwinc
      20
  yinwinc  
     2019-10-22 12:42:42 +08:00
  凑个热闹 南京,时间充裕 WXdpbmNoZXI=
  triplelift
      21
  triplelift  
     2020-01-04 20:24:14 +08:00 via iPhone
  base 南京 两年腾讯经验 vx MTg1NzU2ODgwODE=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3885 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 01:22 · PVG 09:22 · LAX 18:22 · JFK 21:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.